اگه کسی حواسش نباشه که روزه است و استمنا بکند حکم روزه اش چیست؟

آیت الله خامنه ای : گرچه مرتکب عمل حرام شده ولى در فرض مذکور ضررى به صحّت روزه وارد نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :چنانچه سهواً باشد باطل نیست.

آیت الله سیستانی  : روزه اش صحیح است و استغفار و توبه کند

آیت الله وحید خرسانی ‌: اگر فراموش کرده که روزه است و نعوذ بالله استمنا کرده روزه اش باطل نمی شود

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com /