بنده میگرن و سینوزیت شدید دارم و روزه برام ضرر نداره ولی روزه باعث میشه شدت درد سرم زیاد شود با این وجود که روزه برام ضرر نداره ولی دردش زیاد میشه و به شدت اذیت میشم وظیفه ام چیست؟

آیت الله خامنه ای : اگر روزه گرفتن براى شما همراه با حرج مشقت باشد، روزه گرفتن براى شما واجب نیست و معذورید و مى‌توانید روزه را بخورید و بعداً تا ماه رمضان قضاى آن را بگیرید.

آیت الله سیستانی :‌روزه بیمار در صورتى که ضرر داشته باشد ( چه موجب شود بیمارى زیاد شود ، یا مدت درمان را طولانى کند ، یا درد را تشدید نماید) صحیح نیست ، البته در همه آنها باید ضرر به مقداری باشد که معمولا قابل تحمل نیست ، وفرقى نیست بین اینکه یقین به ضرر داشته باشد یا گمان به آن , بلکه حتى اگر احتمال ضرر بدهد (البته این احتمال باید به نحوى باشد که موجب ترس شود واین ترس ِ ضرر بر اساس موجبات عقلایى باشد) ، وبیمار باید بعد از بهبودی ، آن روز را قضا کند وکفاره بر او واجب نیست ، اما اگر بیمارى تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشت قضا از او ساقط مى گردد وباید براى هر یک روز 750 گرم نان یا ماکارونی یا گندم وامثال آن را به یک فقیر فدیه بدهد   .

وهمچنین صحیح نیست روزه از انسان سالمى که ترس بروز بیمارى را داشته باشد چه رسد به این که یقین به بروز بیمارى داشته باشد.

واما بیمارى که روزه براى او ضرر ندارد باید روزه بگیرد ، و روزه اش صحیح است.

 آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه واقعا موجب مشقت و عسر و حرج شود روزه برای شما واجب نیست و در صورتى که شخصی بر اثر عذر شرعی نتواند روزه بگیرد، و همان عذر یا عذر شرعی دیگر که بلافاصله پس از آن عذر حاصل شده تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد قضا هم ندارد، ولى باید براى هر روز فقیرى را سیر کند. و اگر عذرش برطرف شود فقط قضاى آن را بجا آورد، و چنانچه تا ماه رمضان سال بعد قضاى آن را بجا نیاورد هم قضا دارد و هم سیر کردن فقیر لازم است.

آیت الله وحید خراسانی :‌ - اگر می توانید برای تسکین درد از آمپول استفاده کنید چون آمپول لطمه ای به روزه نمی زند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/