آیت الله خامنه ای: اگر چیزى وارد حلق نشود، مانعى ندارد و ضررى به صحت روزه وارد نیست، ولى اگر با علم به اینکه چیزرى وارد حلق مى‌شود به دندانپزشک مراجعه شود، روزه باطل است و علاوه بر قثضا کفاره نیز لازم است.

آیت الله مکارم شیرازی در صورتی که پر کردن دندان در روز ماه رمضان ضرورتی نداشته باشد نباید این کار را انجام بدهد و اگر عمدا انجام بدهد قضا و کفاره دارد و اگر نمی دانسته که جایز نیست فقط قضا دارد.

آیت الله وحید خراسانیاگر اطمینان پیدا کرده که رفتن به دندانپزشکی برای او (با این وضعیت) در ماه مبارک جایز است کفاره بر او نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/