غسل انجام دادم دو روز بعد متوجه شدم چسب به ناخنم چسبیده همان موقع چسب را برطرف کردم و مجدد غسل انجام دادم حکم این دو روز روزه من و نمازم چیست ؟

آیت الله خامنه ای : اگر مانع یاد شده از قبل بوده، قضاى نمازها واجب است ولى روزه شما محکوم به صحت است.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر می دانید که چسب در وقت غسل روی دست شما بوده،غسل شما ناقص بوده، و چون نمی دانستید، روزه هایی که گرفته اید صحیح است اما نمازهایی که دراین دوروز خوانده اید باطل است و باید قضای نمازهارا بخوانید. اما اگر احتمال می دهید که بعداز غسل چسب روی دست شما چسبیده باشد، غسل شما صحیح بوده و نماز و روزه های شما صحیح است

آیت الله سیستانی : بایدقضا کنید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/