1- پولی که مراکز تحقیقاتی خصوصی از نوشتن طرح پژوهشی یا پایان نامه دانشجویان می گیرند شرعا حلال است ؟ ( الان رسم شده دانشجویان با مراجعه به بعضی مراکز پان نامه خود را از ان مراکز تهیه می کنند بدون تحقیق و بررسی و خود این مراکز هم بیشتر از اینترنت و پایان نامه های دیگران استفاده میکنم )‌با این توضیح گرفتن حق الزحمه درقبال تهیه پایان نامه و مقاله چه حکمی داره حرامه ؟ یا حلاله ؟
2- در فرض اینکه حرام باشه حال که این کار در طی چند سال انجام شد و پول آن خرج شد و مقداری هم پس انداز شد حال فرد چه باید بکند با توجه به این که الان واقف به مسئله می باشد ؟

آیت الله خامنه ای : ج1) اگر در ارائه پایان‌نامه به نحو مذکور برخلاف مقررات و قوانین مربوطه باشد، گرفتن اجرت در مقابل تهیه آن جایز نیست.

ج2) در فرض مرقوم اگر صاحبان آن معلوم باشند باید به آنها برگردانده شود و گرنه لازم است از طرف آنها به فقرا صدقه داده شود و بنا بر احتیاط براى این کار از حاکم شرع اجازه دریافت گردد.

آیت الله سیستانی : چنانچه اصل آن نوشته را به عنوان پایان نامه خود به دانشگاه معرفی کند اگر بر خلاف مقررات دانشگاه باشد اصل عمل و پول آن محل اشکال است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/