.1 یکى از شرایطِ وجوب عبادت، «بلوغ» است و علایم بلوغ، در زن‏ها و مردها، تحقّق یکى از سه چیز به فتواى بیشتر فقهاست(1)، و آنها عبارتند از:

* روییدن موى درشت، زیر شکم، بالاى عورت

* بیرون آمدن منى

* تمام شدنِ نه سال قمرى در دختران و پانزده سال قمرى در پسران(2)

البته بعضى از فقها دیدن خونى به صفات حیض را هم جز علایم بلوغ دختران دانسته‏اند.(3)

.2 یکى از شرایط وجوبِ برخى از عبادات، مانند نماز و روزه براى بانوان، پاک بودن از حیض و نفاس است؛ ولى پس از گذشتن آن ایام، بعضى از اعمال نیاز به قضا کردن دارد، که در بحث خودش خواهد آمد.

پى‏نوشت‏ها:

1- حضرت آیه‏الله سیستانى فرموده‏اند: نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمرى و در پسر یکى از سه چیز است. منهاج‏الصالحین، ج‏2، کتاب الحجر، مسأله 1069.

2- تحریر الوسیله، ج 2، کتاب الحجر، مسأله 3.

3- العروه‏الوثقى، ج‏1، فى الحیض، مسأله 1.

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/