زنا در عدّه عقد دائم چه حکمی دارد؟ آیا موجب حرمت ابدی می شود؟

آیت الله خامنه ای: جایز نیست و موجب حرمت ابدی می شود.

آیت الله وحید خراسانی : اگر مسبوق به عقد نباشد موجب حرمت ابدی نمی شود ولی اگر زنی را که در عده متعه است عقد نماید و بعد با او نزدیکی کند حرام ابدی می شود.

 آیت الله مکارم شیرازی : در هر حال هر گونه ارتباط و تماس زن شوهردار با نامحرم تا اتمام عدّه حرام است ودر صورت ثابت شدن نزد حاکم شرع حد دارد و توجه داشته باشید اگر با زنى که در عدّه دیگرى است زنا کند آن زن بر او حرام مى شود، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى بنابر احتیاط واجب.

آیت الله سیستانی : اگر با زنى که در عدّه طلاق رجعى است زنا کند ، آن زن ـ بنابر احتیاط واجب ـ بر او حرام مى‏شود ، و اگر در عدّه متعه یا طلاق بائن ، یا عدّه وفات یا عدّه وطى شبهه باشد ، بعداً مى‏تواند او را عقد نماید. و به هر حال باید توبه و استغفار کند و هرگز به این کار حرام رجوع نکند

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com    /