ایا در این حال احرام و یا در حال حیض نزدیکی صورت بگیرید و نطفه منعقد گردد بچه حرام زاده است ؟

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال اگر زن و شوهر نزدیکی کنند، بچه حرام زاده نیست گرچه عمل یاد شده حرام بوده است.

آیت الله وحید خراسانی : هرگاه مرد در روزه ماه رمضان ، یا در حال حیض یا در حال احرام با زن خود نزدیکى کند ، معصیت کرده ، ولى اگر بچّه اى از آنان به دنیا آید حلال زاده است.

آیت الله سیستانی : خیر

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/