بنده سال 85 به سن بلوغ رسیده ام اما به گمان اینکه تا کنون بالغ نشده ام واجبات را تا سال 89 که 15 سالم کامل شد

انجام نداده ام تکلیف نماز و روزه های این سه سال چیست ؟ آیا علاوه بر قضا باید کفاره هم بدم ؟ کفارش چقدر میشود ؟

آیت الله خامنه ای : هر مقدار از نماز و روزه هایی که یقین دارید بعد از مکلف شدن بجا نیاورده اید، باید قضا نمایید و اگر در یادگیری مسأله کوتاهی کرده باشید، باید علاوه بر قضا کفاره نیز بپردازید و و کفاره آن یا شصت روز روزه گرفتن است ـ که سى و یک روز آن باید پى‌در‌پى باشد ـ و یا شصت مسکین را غذا بدهید و یا به هر یک از شصت مسکین یک مدّ طعام (تقریباً750 گرم گندم یا نان و مانند آن) بدهید.

آیت الله مکارم شیرازی: به تدریج نمازها و روزه ها را قضا نمایید ولی روزه ها کفاره ندارد.

آیت الله سیستانی : اگر از روی اطمینان باشد قضا کافی است

آیت الله وحید خرسانی : قضا نماز و روزه ها به عهده شماست و چنانچه در یادگیری مساله کوتاهی کرده اید کفاره واجب است  .

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com