آیا دادن آزمایش خون روزه را باطل می کند؟

آیت الله خامنه ای : مانعى ندارد و باعث باطل شدن روزه نمى‌گردد

آیت الله مکارم شیرازی : چند کار براى روزه دار مکروه است از جمله:

1ـ ریختن دوا در چشم؛ امّا اگر یقین دارد به فضای حلق می­رسد و فرو می­رود برای روزه اشکال دارد.

2ـ سرمه کشیدن در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد.

3ـ انجام کارهایى که باعث ضعف مى شود، مانند خون گرفتن و حمّام رفتن.

4ـ انفیه کشیدن اگر نداند به حلق مى رسد، ولى اگر بداند به حلق مى رسد جایز نیست.

5ـ بو کردن گیاههاى معطّر

6ـ نشستن زن در آب، بنابر احتیاط

7ـ استعمال شیاف بنابر احتیاط

8ـ تر کردن لباس بر بدن

9ـ کشیدن دندان و هر کارى که سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود.

10ـ مسواک کردن با چوب تازه

11ـ بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منى و هر کارى که شهوت را به حرکت در آورد، امّا اگر به قصد بیرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى شود.

آیت الله سیستانی : روزه را باطل نمی کند

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/