* آیا برای سقط جنینی که روح در آن دمیده شده، علاوه بر دیه، پرداخت کفاره هم لازم است؟ در صورت تعلق کفاره، چه مقدار باید پرداخت کرد؟

آیات عظام امام خمینی(ره)، بهجت(ره) و خامنه‌ای(مد)؛ کفاره لازم است. با فرض عمد، بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

آیت‌الله خویی(ره)؛ پرداخت کفاره لازم نیست.

آیت‌الله سیستانی(مد)؛ در سقط جنین حتی بعد از دمیدن روح کفاره ثابت نیست.

آیات عظام صافی گلپایگانی(مد) و نوری همدانی(مد)؛ کفاره لازم نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)؛ بنابر احتیاط باید قاتل کفاره را بدهد. با فرض عمد، بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)؛ بنابر احتیاط باید کفاره بدهد.

آیت‌الله وحید خراسانی(مد)؛ بنابر احتیاط، کفاره بپردازد. با فرض عمد بین دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اطعام شصت فقیر جمع کند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/