* دیه سقط جنین بر عهده کیست؟ و به چه کسی باید پرداخت شود؟

آیات عظام امام خمینی(ره) و شبیری زنجانی(مد)؛ کسی که مباشر در سقط است باید دیه بدهد و دیه به وارث می رسد. اگر کسی از ورثه، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی‌برد.

آیت‌الله اراکی(ره)؛ کسی که مباشر در سقط است باید دیه بدهد و دیه به وارث می رسد و اگر وارث، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی برد.

آیات عظام بهجت(ره) و تبریزی(ره)؛ کسی که مباشر سقط است باید دیه را بپردازد و دیه به وارث بچه می رسد. اگر وارث، مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله خامنه‌ای(مد)؛ کسی که مباشر در سقط است باید دیه بدهد و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می شود، ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن سهمی ندارد.

آیت‌الله خوئی(ره)؛ دیه بر مباشر سقط است و دیه به وارث می رسد. ورثه ای که مباشر در سقط است، از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله سیستانی(مد)؛ دیه بر عهده کسی است که عملاً به چنین کاری (سقط) دست می زند و دیه را به وارث باید بدهد و وارثی که مباشر سقط است از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی(مد)؛ هر کس مباشر سقط باشد ضامن دیه است و دیه به وارث می رسد و اگر ورثه مباشر در سقط باشد، از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)؛ دیه به عهده مباشر است، مگر اینکه مباشر مثلاً آمپول را تزریق می کند یا دارو را مصرف می کند، نداند که آمپول یا دارو سبب سقط جنین است که در این فرض دیه به عهده دستور دهنده است. دیه به وارث جنین می رسد و وارثی که مباشر سقط است، از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله گلپایگانی(ره)؛ مباشر سقط، باید دیه بدهد و دیه به وارث می رسد و ورثه ای که مباشر سقط هست، از دیه ارث نمی برد.

آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)؛ دیه سقط بر عهده مباشر است، ولی اگر مباشر مثلاً کسی که آمپول را تزریق می‌کند یا از اثر داروی سقط جنین با خبر نباشد، دیه بر عهده دستور دهنده است و در صورتی که درخواست سقط از مادر و تزریق از پدر باشد دیه بر عهده هر دو است، هر کدام به مقداری که در آن کار سهیم بوده اند.

آیت‌الله نوری همدانی(مد)؛ دیة سقط جنین بر عهدة مباشر است و دیه به وارث می رسد و ورثه ای که مباشر سقط هست، از دیه ارث نمی برد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/