* اگر ادامة بارداری باعث مرگ مادر شود، سقط جنین چه حکمی دارد؟ آیا سقط موجب دیه می‌شود؟

امام خمینی(ره) ؛ با تجویز دکتر مورد وثوق، قبل از دمیده شدن روح، سقط مانع ندارد؛ ولی دیه دارد.

آیت‌الله اراکی(ره) ؛ اگر قبل از ولوج روح باشد و اطمینان از گفتة دکتر حاصل شود به اینکه در صورت بقاء حمل، (مادر) می‌میرد، جایز است؛ ولی دیه دارد.

آیت‌الله بهجت(ره) ؛ در موردی که به تشخیص دکتر، حمل برای مادر ضرر دارد و ادامة حمل ممکن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشکالی در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعی ندارد؛ دیه هم ندارد.

آیت‌الله تبریزی(ره) ؛ سقط جنین جایز نیست. بلی اگر بقای حمل موجب ضرر غیر قابل تحمل باشد و زن بترسد که وجود حمل برای جان او خطر دارد ـ و لو از گفتة دکتر حاذق این خوف برای او پیدا شود ـ خود مادر می‌تواند با خوردن دوا و مثل آن اسقاط کند و بر غیر مادر سقط جایز نیست و دیه دارد.

آیت‌الله خامنه‌ای(مد) ؛ اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی، مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد؛ ولی دیه دارد.

آیت‌الله خویی(ره) ؛ چنانچه بقای حمل برای حیات مادر خطر باشد، جایز است برای مادر سقط نمودن بچه و دیه هم بر او واجب است.

آیت‌الله سیستانی(مد) ؛ اگر خوف آن باشد که ادامة‌ حمل به جان مادر زیان بزند که در این صورت اگر روح در نطفه دمیده نشده باشد، اسقاط حمل جایز است و دیه هم دارد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی(مد)؛ اگر روح دمیده باشد، سقط آن جایز نیست و اگر روح ندمیده باشد، جواز سقط حمل، محلّ اشکال است؛ ولی دیه دارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) ؛ قبل از دمیده شدن روح و طبق تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان، اگر بقای حمل برای مادر خطر جانی دارد یا مستلزم ضرر و درد غیر قابل تحمل باشد، سقط جایز است و دیه دارد؛ و اگر بعد از دمیده شدن روح باشد، علاوه بر دیه کفاره هم دارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی(مد) ؛ سقط جنین تنها در صورتی جایز است که جان مادر در خطر باشد و جنین هنوز به مرحلة دمیدن روح نرسیده باشد و دیه هم دارد.

* الف) اگر ادامة بارداری باعث مرگ مادر شود، سقط جنین چه حکمی دارد؟ ب) آیا این سقط موجب ثبوت دیه و کفاره می‌شود؟

آیت‌الله وحید خراسانی(مد)؛ الف) چنانچه قبل ولوج روح باشد، در فرض سؤال جایز است؛ ولی به سرعت اقدام به این عمل شود و اگر بعد از ولوج باشد، بنابر احتیاط واجب حرام است والله العالم. ب) دیه ثابت است در هر تقدیر. سقط جنین بعد از ولوج روح بنابر احتیاط واجب کفاره دارد، چه در فرض سؤال و چه در غیر آن.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/