سقط جنین ناقص الخلقه چه حکمی دارد؟

آیات عظام امام خمینی(ره)؛ بهجت(ره)؛ خوئی(ره)؛ نوری همدانی(مد) و سیستانی(مد)؛ جایز نیست.

آیت‌الله خامنه‌ای(مد)؛ سقط جنین در هر سنی به مجرد ناقص‌الخلقه بودن آن و یا مشکلاتی که در زندگی با آن مواجه می‌شوند، جایز نمی‌شود؛ ولی اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج می‌باشد، در این صورت جایز است قبل از دمیدن روح، جنین را اسقاط کنند.

آیت‌الله تبریزی(ره)؛ سقط جنین جایز نیست. بله اگر قبل از ولوج روح باشد و تحمل جنین حرج داشته باشد و از اینکه زن در نگهداشتن جنین بر خود بترسد، فقط برای خود مادر سقط جنین جایز است.

آیت‌الله صافی گلپایگانی(مد) ؛ سقط جنین جایز نیست، هر چند اطمینان داشته باشید که جنین عقب مانده و بعداً هم منجر به مرگ او می‌شود.

آیت‌الله‌ فاضل لنکرانی(ره)؛ نقص جنین مجوز سقط آن نمی‌شود؛ خصوصاً بعد از ولوج روح، بله چنانچه قبل از آنکه در او روح دمیده شود، معلوم شود و یقین کنند که جنین ناقص است و نقص او به حدی است که اگر بماند و به همان نحو متولد شود، نگهداری او موجب عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل برای والدین، خصوصاً مادر او شود، در چنین صورتی، ظاهراً خود مادر می‌تواند آن را سقط کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی(مد)؛ هرگاه جنین در مراحل ابتدایی رشد باشد و به صورت انسان کامل در نیامده باشد؛ باقی ماندن جنین در آن حالت و سپس تولد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید برای پدر و مادر گردد، با این شرایط مانعی ندارد.

* سقط جنین ناقص‌الخلقه پس از تأیید ناقص بودن توسط شورای پزشکان چه حکمی دارد؟

آیت‌الله وحید خراسانی(مد)؛ در فرض سؤال جایز نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/