آیا اعتکاف در غیر مساجد رجاءا اشکال دارد یا نه؟در صورت صحت،آیا احکام جاری می‏شود یا خیر؟

آیت الله خامنه ای : اعتکاف در مساجد دیگر غیر از مساجد چهارگانه ـ مسجد الحرام مسجد النبى (صلى الله علیه وآله وسلم) مسجد کوفه و مسجد بصره ـ به قصد رجاء مطلوبیت (به امید اینکه مطلوب خداوند واقع شود) مانعى ندارد و مختص به مسجد جامع نیست و اعتکاف در غیر مسجد صحیح نمى‌باشد. 

آیت الله وحید خراسانی : اعتکاف فقط در مسجد الحرام ، یا مسجد النّبى (صلى الله علیه وآله وسلم) ، یا مسجد کوفه ، یا مسجد بصره ، یا مسجد جامع صحیح است و در غیر این مساجد باطل است. 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/