تحریک شهوت از راه بدن خود بدون اینکه به ارضا و خود اراضایی کشیده بشه گناه دارد

آیت الله خامنه ای : گناه محسوب مى‌شود هر چند در فرض سؤال باشد.

آیت الله مکارم شیرازی :باید از این کار به عنوان مقدمه ی حرام اجتناب کرد.

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال گناه دارد. 

ایت الله نوری همدانی : هر نوع عملی که موجب تحریک شهوت با غیر همسر باشد جائز نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/