برای اینکه دختری را بپسندیم میتونیم به عکس بد حجاب او نگاه کنیم؟

 آیت الله خامنه ای : به‌طور کلی کسی که می‌خواهد با زنی ازدواج نماید برای اطلاع و آگاهی از او می‌تواند به صورت دست مو و محاسن او بدون قصد لذّت نگاه ‏کند ـ اگر چه قهراً لذّت حاصل شود ـ مشروط بر اینکه اولاً اطلاع و آگاهی قبلی نداشته باشد و ثانیاً علم نداشته باشد که به او جواب ردّ ‏می‌دهند. 

آیت الله مکارم شیرازی اگر صحبت های مقدماتی انجام شده و قصد ازدواج جدی است به اندازه لازم اشکالی ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : نگاه کردن به عکس زن نامحرمى که انسان او را مى شناسد و از زنانى است که اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهى کنند مى پذیرد با تلذذ یا ترس افتادن به گناه حرام است و همچنین بدون تلذذ و بدون ترس افتادن به گناه بنابر احتیاط جایز نیست.  

آیت الله نوری همدانی : نگاه کردن با شهوت جائز نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/