شرکت کردن در مسابقات ورزشی که همراه اسیب زدن به طرفین است اشکال داره ؟ مثلا دردهای معمولی یا دردهای باطنی یا سرخ شدن و کبود شدن و...

آیت الله خامنه ای : گر ضرر قابل توجهی داشته و یا خوف خطر جانی در آن نباشد اشکال ندارد و در صورتی که موجب دیه محقق شود اگر فرد صدمه دیده رضایت دهد ضمانی برای دیه وجود ندارد و گرنه ضامن است.

آیت الله وحید خراسانی : آسیب رساندن به دیگری جایز نیست .

ایت الله نوری همدانی : در صورتیکه مستلزم ضرر معتنابهی باشد جائز نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/