بنده چون سفر های خارجی دارم دو تا سوال در مورد خوردن از رستورانها دارم

1- در کشور های غیراسلامی همینکه بازار مسلمان ها باشه یا رستوران مختص مسلمین باشه کفایت میکنه یا شرط دیگه ای دارد ؟

2- در کشورهای اسلامی استفاده از غذا های گوشتی اشکال نداره و لازم به تحقیق و اینکه از دست مسلمان گرفتن شرطه ؟ چون در کشورهای اسلامی غیر مسلمان های هم سرمایه گذاری کردن و رستوران و ... دارند ؟ اگه شرط خاصی هست بفرمایید

3-در کشورهای اسلامی (‌حتی خودایران) رستورانهای با نام مثلا مکزیکی یا ایتالیایی وجود داره می شه بدون تحقیق استفاده کنیم

آیت الله خامنه ای : به هر حال اگر بازار مسلمین باشد و یا فروشنده مسلمان بوده و احراز شود رعایت تذکیه شرعى کرده و در اختیار مردم مسلمان قرار داده مانع ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : گوشتی که در ممالک غیر اسلامی است یا از ممالک غیر اسلامی به ممالک اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود ـ در صورتی که احراز نشود که آن کافر از دست مسلمان یا از بازار مسلمین گرفته است ـ هر چند که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

و گوشتی که از بازار مسلمین گرفته شده خوردن آن حلال است و همچنین اگر در دست مسلمانی باشد که معامله مذکی کند مگر این که آن مسلمان از کافر گرفته و تحقیق نکرده باشد که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه که در این صورت خرید و فروش آن باطل است و خوردن آن حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی  : 1و2و3ـ گوشت و پوست و پیه و چرمى که در بازار مسلمانان فروخته مى شود، یا مسلمانى براى انسان هدیه مى آورد پاک است، ولى اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگى لازم را نکرده است، مستحبّ است از آن اجتناب شود، ولى خوردن آن حرام مى باشد.

آیت الله فاضل  : 1 – اگر غذا را از دست مسلمان بگیرید و بگوید حلال است کافی است مگر آنکه یقین بر خلافش داشته باشید .

2 – تحقیق لازم نیست مگر آن که آنها طبق مذهب اسلام ذبح نکنند و گوشت حرام بیاورند

3 – اگر اطمینان دارید که موارد اولیه گوشتی را از ایران و از بازار ایران تهیه می کند خوردن آن اشکال ندارد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/