حکم نماز و روزه راننده چیست ؟ کثیر السفر چه کسی است ؟

آیت الله خامنه ای : اگر در خلال هر ده روز حداقل یک بار براى شغل، سفر انجام شود و این تردّد شغلى حداقل دو سه ماه ادامه داشته باشد، نماز در سفرهاى شغلى ـ غیر از سفر اول و دوم ـ در مبدأ، مقصد و بین راه تمام و روزه صحیح است و اگر ده روز یا بیشتر در یک محلّ اقامت شود، در سفر اول شغلى نماز شکسته و بعد از آن تمام است؛ و در سفرهاى شخصى حکم مسافر را دارید.

آیت الله وحید خراسانی : کسى که شغلش مسافرت است ، اگر براى کار دیگرى مانند زیارت یا حجّ مسافرت کند ، باید نماز را شکسته بخواند ، ولى اگر مثلا راننده اتومبیل خود را براى زیارت کرایه بدهد و در ضمن خودش هم زیارت کند ، باید نماز را تمام بخواند

آیت الله مکارم شیرازی : چنانچه حداقل دو ماه و هر ماه سه روز در هفته مسافر باشید (در ماه دوازده روز) حکم کثیرالسفر را دارید و نماز و روزه شما در آن محل و بین راه کامل است و لازم نیست سفرها به یک مقصد یا یک منظور باشد بلکه معیار سفرهای متعدد فرد است

اگر رفت و آمد می کند : چنانچه حداقل دو ماه و هر ماه سه روز در هفته مسافر باشید (در ماه دوازده روز) حکم کثیرالسفر را دارید و نماز و روزه شما در آن محل و بین راه کامل است

 و اگر اقامت می کند: چنانچه هفته ای سه روز در آن محل اقامت داشته باشید و حداقل دو سال ادامه یابد آنجا در حکم وطن شما و نماز و روزه شما کامل است همچنین اگر یک سال (دوازده ماه) در آن محل اقامت داشته باشید و یا اگر در محلی تصمیم به اقامت دائم داشته باشید و (هرچند به صورت پراکنده) حداقل چهار ماه در سال در آن محل اقامت داشته باشید

 

آیت الله نوری همدانی : اگر وضعیت سفرتان به گونه‌ای است که ده روز در وطن اقامت ندارید باید نمازتان را کامل بخوانید و اگر در زمانی ده روز در وطن یا محل استقرار توقف داشتید باید در سفر اول نمازتان را شکسته و در سفرهای بعدی کامل بخوانید

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/