سوال : آیا جایز است معتکف کسی را برای خرید – چه ضروری و چه غیر ضروری- وکیل نماید؟

آیت ا... خامنه ای : اگر برای خرید نیازمندی های هنگام اعتکاف باشد، وکالت دادن، اشکال ندارد. اما در غیر آن موارد، اگر وکالت دادن معتکف در حال اعتکاف باشد، اشکال دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/