سوال : اگر شخصی جایی از مسجد را برای اعتکاف انتخاب کند که دیگری قبلا آن را انتخاب کرده است، جکم اعتکاف او چیست؟

آیت ا... خامنه ای : صرف انتخاب حقی نمی آورد ولی اگر جائی را تصرف و اختصاص به خود داده باشد، تصرف دیگری بدون اجازه و رضایت او حرام است ولی موجب بطلان اعتکاف نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : مضر به اعتکاف نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/