سوال : ا- خوردن چمبه(چوب) انگور چه حکمی دارد؟ در آب انگور چطور؟ اگر در انگور باشد و آب انگور را بگیریم خوردن آب انگور چه حکمی پیدا می کند؟

آیت الله خامنه ای : فی نفسه مانعى ندارد ولى اگر به نحوى شود که انگور جوش بیاید پیش از آن که ثلثان (دو سوّم) شود خوردن آن جایز نیست

آیت الله وحید خراسانی :‌ 1- به خودی خود مانعی ندارد. 2- چنانچه آب انگوری باشد که به جوش نیامده باشد و شراب هم نشده باشد ، مانعی ندارد .

 آیت الله مکارم شیرازی : اگر خوشه هم مستهلک شود قابل خوردن است و نجس نمی شود.

آیت الله سیستانی : اشکال نداره