سوال: آیا می توان انگشتر یا گردن بندی که روی آن اسمای مبارکه یا آیات قرآن نوشته شده، به گردن انداخت و با آن به دستشویی رفت؟
پاسخ: اگر باعث بی احترامی نباشد و بدون وضو مس نشود، اشکال ندارد. [1]
توجه: برخی از مردم بر اثر بی توجهی، بر روی سنگ قبر - که زیر پا قرار می گیرد - آیات قرآن و اسمای جلاله را حک می کنند. چون این کار موجب هتک و بی احترامی می شود، باید از آن خودداری گردد. [22] البته نوشتن اسامی افرادی که هم نام پیامبر و ائمه (علهیم السلام) هستند، اشکال ندارد؛ مگر این که به نام معصومان (علیهم السلام) اضافه شده باشد، مانند: عبدالحسین و غلام علی.
نکته: آرم جمهوری اسلامی ایران که روی پرچم ها، سر برگ ها، نامه ها و ... وجود دارد، بنابر احتیاط واجب نباید بدون وضو با پوست بدن تماس پیدا کند.
آیت الله خامنه ای: چنانچه در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده می شود، مس آن بدون وضو حرام است.
آیت الله مکارم: اشکال ندارد، ولی بهتر است آن را بدون وضو مس نکنند. [3]
----------------
پی نوشت:
[1]. امام، بهجت، خامنه ای، سبحانی، سیستانی، صافی و مکارم: استفتا.
[2]. بهجت، استفتائات، ج 1، س 693 و 696؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 59.
[3]. امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 80؛ بهجت و سیستانی: استفتا؛ خامنه ای، اجوبةالاستفتائات، س 157؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 53 و 54؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، س 75.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 193 و 194.