سوال: آیا تأمین مخارج زن بر مرد واجب است؟ مقدار آن چیست؟
پاسخ: از جمله حقوق زن بر شوهر خود در ازدواج دائم، تأمین مخارج زندگی (نفقه) اوست.  [1]
مخارج زن مقدار معینی ندارد، بلکه بر شوهر واجب است آنچه را که همسرش در زندگی نیاز دارد - مانند خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم منزل برای پخت و پز، خوردن، آشامیدن، نظافت، خوابیدن و استراحت کردن - تأمین کند. [2]
--------------------
پی نوشت:
[1]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 313، م 1؛ کتاب النکاح، فصل فی النفقات.
[2]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 315، م 8.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 189.