سوال: آیا نفقه زنی که درآمد دارد بر عهده شوهرش است؟ پرداخت هزینه سفر شرایطی دارد؟
پاسخ: در پرداخت نفقه، فقیر بودن و نیاز همسر شرط نیست. بنابر این زن بر شوهر حق نفقه دارد، هر چند خودش درآمدی داشته باشد و جزء بی نیازترین مردم باشد. [1]
مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن او باشد، با شوهر نیست. مثلا اگر زن خودش به مسافرت رفته باشد و در سفر بیشتر از وطن خرج دارد، اضافه آن بر عهده شوهر نیست، ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را به سفر ببرد، باید خرج سفر او را بدهد. [2]
-----------------
پی نوشت:
[1]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 319، م 19.
[2]. توضیح المسائل، م 2415.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 189.