سوال: آیا مرد می تواند مانده نفقه پرداختی به همسرش را پس بگیرد؟
پاسخ: اگر شوهر مخارج چند روز همسرش را - مثلا یک هفته یا یک ماه را - به او بپردازد و این مدت بگذرد و زن تمام یا قسمتی از آن را خرج نکند - مثلا  از درآمد خودش خرج کند، یا شخص دیگری مثلا پدرش خرج او را بدهد، یا با صرفه جویی بخشی از آن را پس انداز کند - آنچه از نفقه زیاد آمده، متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.
----------------
منبع: توضیح المسائل، ص 317، م 11.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 190.