سوال: آیا مرد مجاز به ترک همسرش می باشد و حداقل زمان لازم برای هم خوابی با همسر چیست؟
پاسخ: مرد نمی تواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند. [1]
همچنین شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر دائمی [2] خود را ترک کند. [3]
----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2417.
[2]. آیات عظام: مکارم، تبریزی، سیستانی و صافی: همسر جوان خود.
[3]. توضیح المسائل، م 2418.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 191-190.