سوال: آیا عمل به شرط سکونت زن لازم است و رفتار شوهر با همسرش باید چگونه باشد؟
پاسخ: اگر زن در عقد ازدواج شرط کند که شوهرش او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد. [1]
همچنین مرد باید نسبت به کارهایی که همسرش از روی ناآگاهی انجام داده است، گذشت داشته باشد و با او ترشرویی و بداخلاقی نکند. [2]
-------------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2451.
[2]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 303، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 191.