کسى که جنب بوده، اگر بعد از نمازى که خوانده، شک کند غسل کرده یا نه، تکلیفش چیست؟ 

همه (بجز آیت الله تبریزى و آیت الله وحید): نمازى را که خوانده، صحیح است ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند.(1) 

 آیت الله تبریزى و آیت الله وحید: اگر احتمال بدهد که هنگام شروع به نماز متوجه بوده، نمازى را که خوانده، صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند.(2)

_____________

پى‏نوشت‏

 (1) توضیح المسائل مراجع، م 388 آیت الله بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 220 و دفتر آیت الله خامنه‏اى.

 (2) آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 394 و آیت الله تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 388.

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/