رطوبتهایی که از آقایان خارج مى‏شود:

سه نوع آب است که بعد از خارج شدن از بدن نیاز به هیچ گونه طهارت، وضو و غسل نداریم:

1- مذی یا همون پیش آب: آبی است که بعد از بازی کردن با همسر از انسان خارج می شود، که همان طور که گفتم این آب پاک است و حکم منی بر آن مترتب نیست که، نیاز به غسل داشته باشد و حتی اگر این آب به لباس برخورد کند، لباس هم نیازی به طهارت ندارد.

2- وذی: آبی که گاهی بعد از منی از انسان خارج می شود را وذی می گویند؛ که این آب نیز پاک است و نیاز به طهارت ندارد، ممکن است فکر کنید که انسان بعد از خارج شدن منی باید غسل کند پس پاک بودن یا نبودن این آب برای آن فرد فرقی ندارد، در جواب این سوال باید بگویم که ممکن است حتی بعد از اینکه غسل انجام دادید این آب از شما خارج شود که در این صورت حکم به طهارت این آب می شود.

3- ودی: آب دیگری که ممکن است از شما خارج شود، آبی است که بعد از بول (ادرار) از انسان خارج می شود، این آب نیز اگر مخلوط به ادرار نشود پاک است و حتی اگر رطوبت آن به لباس نیز رسیده باشد نیاز به طهارت ندارد.

ولی حکم این آب در جایی که انسان بعد ادرار استبراء1 نکرده باشد فرق می کند و در این صورت علما حکم به نجاست این آب داده اند، چون استبراء باعث می شود بول داخل مجرای ادرار از انسان خارج شود، و وقتی ما این کار را انجام ندهیم ممکن است مقداری ادرار در آن باقی باشد که با آب ودی مخلوط می شود و باعث نجاست این آب نیز می شود.

نظرات مراجع تقلید عظام در این خصوص:

آیت الله خمینی (ره):

مسئله: آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود، و به آن مذى مى‏گویند پاک است. نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى‏آید، و به آن وذى گفته مى شود و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ودى مى گویند، اگر بول به‏آن نرسیده باشد، پاک است. و چنانچه بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود شک کند که بول است یا یکى از اینها، پاک مى باشد.2

آیت الله سید علی خامنه ای:

سوال: لطف بفرمائید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتى که گاهى از انسان خارج مى‏شود، توضیح دهید؟

 جواب: رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى‏شود، وذى نام دارد، و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول خارج مى‏شود، ودى نامیده مى‏شود، و رطوبتى که بعد از ملاعبه زن و مرد با یکدیگر خارج مى‏شود، مذى نام دارد. همه این رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمى‏شود.3

آیت الله بهجت:

مسئله: آبى که بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود و به آن «مَذْى» مى گویند ، و آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن « وَذْى » گفته مى شود ، و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن « وَدْى » مى گویند ( اگر بعد از خروج ، بول به آن نرسیده باشد ) پاک است . و چنانچه بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود ، و شک کند که بول است یا یکى از اینها و یا مخلوط است ، پاک مى باشد.4

آیت الله مکارم شیرازی:

مسأله: رطوبتهایى که از انسان خارج مى شود غیر از بول و منى بر چند قسم است: اوّل آبى که گاه بعد از بول بیرون مى آید و کمى سفید و چسبنده است و به آن «وَدْى» مى گویند، دوم آبى که هنگام ملاعبه و بازى کردن با همسر بیرون مى آید و به آن «مَذْى» مى گویند، سوم آبى که گاه بعد از منى بیرون مى آید و به آن «وَذْى» گویند، همه این آبها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمى کند.5

آیت الله فاضل لنکرانی:

مسأله: آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود و به آن مذى مى گویند پاک است. و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن وذى گفته مى شود پاک است و امّا آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ودى مى گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکى از اینها، پاک مى باشد.6

آیت الله سید علی سیستانی:

مسئله: آبـى کـه گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن با زن از انسان خارج مى شود و به آن ( مذى ) مى گویند پاک است، و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن ( وذى ) گفته مى شود، و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ( ودى ) مى گویند اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است. 

و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود، و شک کند که بول است یا یکى از این سه آب پاک مى باشد.7

آیت الله صافی گلپایگانی:

(مـسـالـه 74) آبـى کـه گـاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود و به آن مذى مـى گویند پاک است .

و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن وذى گفته مى شود، اگـر ظـاهـر مـحل تطهیر شده باشد، پاک است و آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ودى مى گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است .

وچنانچه انسان بعد از بول، استبرا کند و بعد از تطهیر محل، آبى از او خارج شود، و شک کند که بول است یا یکى از اینها پاک مى باشد.8

آیت الله میرزا جواد تبریزی:

مساله: آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن با زن از انسان خارج مى شود و به آن مذى مـى گـویـنـد پـاک اسـت، و نیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید و به آن وذى گفته مـى شـود، و آبـى کـه گـاهى بعد از بول بیرون مى آید و به آن ودى مى گویند اگر بول به آن نـرسـیده باشد پاک است .

و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود، و شک کند که بول است یا یکى از این سه آب، پاک مى باشد.9

آیت الله وحید خراسانی:

مسأله: آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود پاک است، و همچنین است آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى آید اگر منى به آن نرسیده باشد، و نیز آبى که گاهى بعد از بول بیرون مى آید اگر بول به آن نرسیده باشد. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبى از او خارج شود و شک کند که بول است یا آب دیگرى غیر از منى ، آن آب پاک مى باشد.10

______________________________

پی نوشتها:

1- استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى‏دهند، و آن این است که سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند، و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‏گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

2- توضیح المسائل امام خمینی، مساله 73. 

3- استفتائات آیت الله خامنه ای، سوال 93. 

4- رساله ی عملیه آیت الله بهجت، مساله 78. 

5- توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مسئله 79. 

6- رساله آیت الله فاضل لنکرانی، مساله 76. 

7- توضیح المسائل آیت الله سیستانی، مساله 74. 

8- توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی، مساله 74. 

9-  رساله ی آیت الله تبریزی، مساله 74. 

10- توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، مساله 74. 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/