سوال : در خارج کشور زن هم حق طلاق دارد تکلیف مرد در این موارد چیه ؟

آیت الله خامنه ای : اگر در ضمن عقد به زن وکالت در طلاق داده شود، وى مى‌تواند به لحاظ وکالت متصدى طلاق شود.

آیت الله وحید خراسانی: طلاق را باید مرد یا وکیل مرد با رعایت شرایط انجام دهد و آنچه ذکر شده برای مرد مشکل ساز نیست چون مرد می تواند حداکثر چهار همسر دائم داشته باشد.

آیت الله مکارم شیرازی : زن مسلمان در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که در عسر و حرج شدیدی از ناحیه شوهر باشد در غیر این صورت طلاق جایز نیست

ایت الله سیستانی : طلاق زن باطل است