سوال: اگر پدر قبلا اذن پدر داده ولی بکارت زائل نشده برای ازدواج موقت بعدی اذن لازم است؟

کسی که با اجازه پدرش با کسی محرم شده ولی متاسفانه نامزدیش بهم خورده
1- اگر رابطه جنسی نداشتن و بکارت زائل نشده می تواند با کسی بدون اذن پدر محرم بشود؟
2- اگر دختر باکره است ولی رابطه جنسی از دبر داشته اذن لازم است ؟

پاسخ:
آیت الله خامنه ای: ج1) در فرض سؤال همچنان حکم باکره را دارد و ازدواج بعدى بنابر احتیاط باید با اجازه پدر و یا جدّ پدرى او باشد.
ج2) در فرض مذکور بنابر احتیاط اذن گرفته شود.

آیت الله مکارم شیرازی: 1و2- اگر قبلا یک مرتبه با اذن پدر به عقد صحیح شرعی مردی درآمده، برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه پدر نیست مشروط بر این که ازدواج دوم به مصلحت او باشد.

آیت الله وحید: 1-خیر .  2-بله

آیت الله سیستانی: 1ـ اذن پدر لازم است.
2ـ اگر دخول صورت گیرد (هر چند از پشت) اذن پدر لازم نیست.

آیت الله شبیری زنجانی: در صورتی که هیچگونه نزدیکی ولو از پشت نداشته باشند هنوز باکره است و باید اذن بگیرد ولی اگر از پشت دخول صورت گرفته باشد، باکره شرعی حساب نمیشود و می تواند بدون اذن پدر با کس دیگری محرم شود.

آیت الله فاضل: اگر دختر با اجازه پدرش با کسی عقد محرمیت خوانده باشد و بکارتش سالم مانده باشد هر چند از راه پشت با نامزدش نزدیکی کرده باشد و نامزدیش به هم خورده باشد، به احتیاط واجب اذن پدرش برای ازدواج شرط می باشد. لیکن اگر دختر در سن بالای باشد مثلا بالای 30 سال باشد و نیاز به ازدواج داشته باشد و اذن پدر ممکن نباشد در این صورت می تواند بدون اذن پدرش ازدواج موقت یادائم نماید.

استفتاء از سایت مراجع

اذن پدر صیغه