سوال: 1- آیا می‎شود در غیر حج و در غیر موارد تقیه هم به اهل سنت اقتدا کرد یا نه؟
2- شرکت در نماز جماعت اهل سنّت و خواندن نمازهای یومیه با آنها، آیا کفایت از نماز واجب می‎نماید یا نه؟
3- شرکت در نماز جماعت اهل سنّت، آیا اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النبی دارد، یا در مساجد دیگر هم کافی است؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: ج1) نماز جماعت براى‌ حفظ وحدت اسلامى جایز و صحیح است هر چند در فرض سؤال باشد.
ج2) از جواب قبلى مشخص شد.
ج3) اختصاص ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:‌1تا3ـ هر گاه به منظور ایجاد وحدت صفوف مسلمین باشد اشکالی ندارد و نماز صحیح است.

آیت الله سیستانی: شرکت کردن در این نمازها اشکال ندارد ولی باید حمد و سوره خود را هرچند آهسته بخوانید

امام خمینی(قدس سره)؛ ج2) کفایت می‌کند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند

استفتاء‌از سایت مراجع

نماز وحدت