? سوال : در نماز جماعت وقتی که امام سوره حمد را قرائت می‌کند ما هم بخوانیم یا فقط گوش دهیم؟

?? پاسخ : اگر مأموم صداى قرائت امام را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بشنود، نباید حمد و سوره را بخواند و اگر صداى امام را نشنود، مستحب است[1]
حمد و سوره را آهسته بخواند و در نمازهاى ظهر و عصر همیشه باید حمد و سوره را ترک کند اما ذکر گفتن به طور آهسته مستحب است.[2]
در هر حال، چنانچه نمازگزار سهواً بر خلاف موارد مذکور عمل کند، نماز وی صحیح است.[3]

-----------------------------------------
[1]. آیت الله مکارم: (جایز است).
[2]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج‌1، ص 794،
[3]. ر.ک: همان، ج‌1، ص 795، م 1464.