?-?-?? تــــرک نمـــــــاز ??-?-? ? سوال : کسى که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمى دارد؟

?? پاسخ : نمازهاى روزانه‏اى که در پنج نوبت خوانده مى‏شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامى بوده و بلکه ستون دین است و ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

--------------------------------------------------------
استفتائات مقام معظم رهبری
http://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/namaz_1.aspx#a1