آیا بلند گفتن « بسم الله الرحمن الرحیم » در نماز مستحب است ؟

در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر همه مراجع می گویند مستحب است (( بسم الله)) را بلند بگوییم

إلا آیات عظام فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی که می فرمایند : بنابر احتیاط واجب آن هم باید آهسته باشد مگر امام جماعت که باز مستحب است بلند بگوید.[1]

-----------------------------------------------------
[1] . عروه الوثقی القول فی القرائه مسئله 21 .