منظور از قرائت و ذکر نماز

منظور از این که باید قرائت و ذکر نماز صحیح خوانده شود، چیست؟
آیت الله خامنه‌ای : انسان باید نماز را صحیح و بدون غلط بخواند، و کسی که به هیچ نحو نمی‌تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که می‌تواند بخواند؛ و احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد،
و به طور کلى ملاک در صحّت قرائت آن است که نزد اهل لسان صحیح باشد، و رعایت نکات و محسنات تجویدى و لهجه عربى لازم نیست.
آیت الله مکارم شیرازی :لازم نیست آنچه را علمای تجوید برای بهتر خوانی قرآن ذکر کرده اند رعایت کند، بلکه لازم است طوری بخواند که بگویند عربی صحیح است هرچند رعایت دستورات تجوید بهتر است.
استفتا از سایت آیات عظام خامنه‌ای و مکارم