اذن پدر در ازدواج موقت دختر رشیده

آیت الله خامنه ای : بنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدرى او لازم است و بدون آن بنا بر احتیاط واجب عقد صحیح ‏نیست.

آیت الله مکارم شیرازی : معمولاً دخترهای بالای سی سال در مسائل ازدواج رشیده هستند. و از این سن به بالا به شرط اینکه دختر، فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشخیص دهد، اجازه پدر لازم نیست.

آیت الله سیستانی : اگر در تصمیم گیرى نسبت به خود مانند کارمند شدن ونسبت به مال خود مانند خرید وفروش وبخشش از نظارت پدر ومادر مستقل نباشد عقد بدون اذن پدر باطل است بلکه در فرض اینکه مستقل هم باشد به احتیاط واجب جایز نیست ومى تواند در این مسأله به فقیه دیگرى با رعایت تسلسل در اعلمیت رجوع کند.