*سؤال1)اگر روزه دار بدون قصد خروج منی ، با ملاعبه تنها جنب شود آیا روزه اش باطل می شود ؟

 آیت ...فاضل لنکرانی:  اگر قصد خروج منی نداشته است و سابقه هم نداشته که با این مقدار ملاعبه منی خارج شود باعث بطلان روزه نمی شود  .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/