عدول از مرجع حیّ به حیّ

*سوال 1 : کسی که از ابتدای رسیدن به سن تکلیف مقلد مقام معظم رهبری شده است ،آیا میتواند در مسئله مسافر به یکی دیگر از مراجع عظام رجوع کند؟

*سوال 2 : کسی که مرجع تقلیدش حضرت امام خمینی(ره) و مراجع فعلی را در علم مساوی بداند، آیا میتواند در مسئله بقاء بر میت مقلد مقام معظم رهبری باشد و در مسئله سفر برای تحصیل، مقلد یکی دیگر از مراجع عظام باشد؟

آیت ا... خامنه ای : ج1 – چون عدم جواز عدول از مجتهد حیّ به مجتهد حیّ دیگر مبنی بر احتیاط است میتواند این احتیاط را به مجتهد جامع الشرایط دیگر مراجعه و عدول نماید. والله العالم

ج2 – اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی :ج1- اگر مرجع دیگری را مساوی با مرجع خود بداند رجوع مانعی ندارد.

ج2- اگر برای او محرز باشد که همه مساوی هستند مانعی ندارد چون تبعیض در تقلید اشکال ندارد.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/