*سوال : نقاشّی (انسان ،حیوان ،مناظر طبیعت )در صورتی که به حالت طبیعی حجم دار باشد چه حکمی دارد ؟

 امام خمینی(ره): اگر نقاشی برجستگی ندارد مانع ندارد .(استفتائات انتشارات اسلامی ،1378،پنجم ،ج2،ص18،س46)

آیت...اراکی(ره):تصویر انسان کامل حرام است همچنین تصویر ذی روح(حیوان )نیز حرام است .(مسائل الواضحه ،ص190،م2844)

آیت...بهجت(ره):اگر ذی روح نیست مانع ندارد و نقاشی ذی روح روح تام خلاف احتیاط است گرچه اظهر جواز آن است  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:نقاشی غیر جا ن دار مانعی ندارد ،و نقاشی جان دار هم چنانچه بنحو کامل نباشد ،مانعی ندارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :اگر نقاشی باشد مانعی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره):نقاشی جان دار حرام است ،نقاشی تمام بدن حیوان یا انسان هر چند مجسمه نباشد حرام است .(توضیح المسائل ص522،م2838،منهاج الصالحین ،عشرون ،بیروت ،ج2،ص8،م16)

آیت...سیستانی: حرام نیست.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...شبیری زنجانی:نقاشی جان دار بنابر احتیاط حرام است .(توضیح المسائل 1383،دانش،ج2،ص85،م2077)

آیت...صافی گلپایگانی:نقاشی انسان یا حیوان اشکال ندارد .(جامع الاحکام حضرت معصومه (س)،1378،ج1،ص307،س1060)

آیت ...فاضل لنکرانی: نقاشی اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره):اگر برجسته باشد که صورت مجسمه پیدا کند و مال ذیروح باشد اشکال دارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت ..مکارم شیرازی : اشکالی ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : کشیدن تصویر ذی الارواح از انسان و غیر انسان حرام است .(منتخب المسائل ،1383،مهدی موعود (عج)ص234،م634،)

آیت...وحید خراسانی:تصویر صاحب روح از انسان و حیوان بنابر احتیاط واجب حرام است (منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر(ع) ،نگارش ،ج3،ص11،م16)