*سوال :حکم عروسک سازی و مجسمه سازی با وسایل مختلف چیست؟

الف ـ در صورتی که اعضای حیوان و یا حیوان و یا انسان به طور کامل ساخته شود ؟

ب ـ در صورتی که اعضای حیوان یا انسان به طور کامل نباشد ،مثل اینکه انگشت نداشته باشد؟

 امام خمینی(ره): الف ـ ساختن عروسک جایز نیست .

ب ـ ساختن مجسمه ذی روح حرام است .(استفتائات انتشارات اسلامی ،1378،پنجم ،ج2،ص19،س48،و49)

آیت...بهجت(ره):الف ـ جایز نیست .

ب ـ مانع ندارد مگر اینکه عرفاً کامل باشد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...تبریزی:مجسمه سازی  جان دارد چنانچه بنحو کامل بوده باشد بنابر مشهور حرام است ،و نداشتن یک دست و یا یک پا منافاتی با کامل بودن ندارد ،و اما ساختن عروسک مانعی ندارد .والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...خامنه ای :سؤال : منظور از مجسمه ی حجم دار چیست ؟

در حقیقت این قید توضیحی است نه اخراجی در مقابل نقاشی .

الف) به نظر شریف حضرت امام قدس سره ساختن مجسمه تام ذی روح حرام است ولی خرید و فروش و نگهداری آن اشکال ندارد .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت خویی(ره):ساختن مجسمه جان دار حرام است .(توضیح المسائل مراجع ،ج2ص213،س2069/منهاج الصالحین ،عشرون ،بیروت ،ج2،ص8،س16)

آیت...سیستانی: الف ـ به احتیاط واجب جایز نیست .

ب ـ به احتیاط واجب جایز نیست  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...شبیری زنجانی:ساختن مجسمه جان دار حرام است .(توضیح المسائل ،1383،دانش ،ج2،ص85،م2077)

آیت...صافی گلپایگانی:الف ـ ساختن مجسمه ذی روح مطلقاً جایز نیست .

ب ـ اگر مجسمه بعض بدن باشد اشکال ندارد ولی مجسمه کامل بدن باشد ساختن آن حرام است (جامع الاحکام حضرت معصومه (س) ،1378،ج1،ص306،س1054،1057)

آیت ...فاضل لنکرانی:  مجسمه سازی با هر وسیله ای که باشد حرام است و منظور ساختن چیزی است که عرفاً به آن مجسمه بگویند ولو بعض اجزاء را نداشته باشد.( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...گلپایگانی(ره):الف ـ جائز نیست .والله العالم

ب ـ مجرّد انگشت نداشتن مجسّمه برای جواز کافی نیست بلی چنانچه صدق مجسمه کامل نکند مثل اینکه قسمتی از آنرا مانند سر و یا دست را بسازد اشکال ندارد.والله العالم .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...مکارم شیرازی : ساختن و خرید و فروش مجسمه اشکال دارد ،ولی خرید و فروش صابون و مانند آن که روی آنها شکل مجسمه یا نقشهای برجسته است اشکال ندارد  .( استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات )

آیت...نوری همدانی : الف ـ حرام است (منتخب المسائل ،1383،مهدی موعود (عج)ص234،م634،)

آیت...وحید خراسانی:الف ـ مجسمه ذی روح انسان و حیوان حرام است .

ب ـ ساختن مجسمه جان دار حرام است .(منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر(ع) ،نگارش ،ج3،ص11،م16،/توضیح المسائل ،ص582،م2097

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/