جایزه در مسابقات

*سوال : شرکت در مسابقاتی که با دادن مقداری پول و شرکت در قرعه کشی پول زیادی جایزه می دهند چه حکمی دارد ؟(مثل ارمغان بهزیستی )

آیت...بهجت (ره): اگر جوایز از اموال زنده تهیه شود و به برنده داده شود حرام است ولی اگر از طرف فرد ثالث جایزه ای برای تیم برنده قرار داده شود اشکال ندارد (استفتائات ،1386،نینوا،ج4،ص556،م6452،6453)

آیت ...تبریزی : در صورتی که پرداخت کننده وجه برای جوابگویی به اوراق مذکور شرط جایزه نکند ،یعنی خود را طلبکار جایزه و قرعه نداند مانعی ندارد (استفتائات ،1385،ستاره ،ج2،ص434،س1765)

آیت ...خامنه ای : اگر آن وجوه صرف در امور خیر می شود ،اشکال ندارد به شرط اینکه شما هم به همین نیّت آن اوراق را خریداری نمائید.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت ...مکارم شیرازی: از جهت شرعی اشکال دارد که از مردم پول گرفته شود مگر اینکه پولی از مردم نگیرند و افراد نیکوکار هزینه آن را بپردازند .

این گونه کارها نوعی شرط بندی حرام است و جایز نیست ولی اگر نیت شرط بندی نباشد و برای تشویق باشد حلال است .(استفتائات ،ج3،ص159،س474،476،استفتائات ج2،ص237،س731،)