• وبلاگ : پاسخگوي احكام
 • يادداشت : پاکي وسط حيض، حکم حيض را دارد؟
 • نظرات : 0 خصوصي ، 1 عمومي
 • ساعت دماسنج

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  + ......... 

  خانمي عادت ماهانه اش ديدن خون از روز اول شروع ميشود تاروز پنجم و ششم که بعداز آن لکه زرد رنگ ميبيند آيا بايد تا ده روز بعدغسل انجام دهد ؟ آيا لکه هاي زرد رنگ حيض است؟

  پاسخ

  چند نکته را توجه کنيد1- ابتداي خون اگر تا سه روز کامل مستمر نباشد حيض نيست يعني اگر در روز شروع شد بايد تا همان ساعت دقيقا تا روز سوم مستمر باشد (72 ساعت) واگر در شب شروع شد تا غروب روز سوم مستمر باشد، معناي استمرار اين است که آلودگي حد اقل ولو در داخل بماند.2- پس از استمرار سه روز حتي اگر خون کم يا کم رنگ وحتي زرد باشد حيض است وحتي اگر قطع شود ودوباره شروع شود حيض است تا ده روز کامل به همان معني که گفتيم، پس وقتي بايد غسل کنيد که کاملا پاک باشيد واگر بعد ازان دوباره لکه ديديد حتي اگر زرد رنگ باشد تا ده روز کامل نشده حيض است وبايد دوباره پس از پاکي غسل کنيد.3- اگر خون بيش از ده روز مستمر بود حالتهاي ان مختلف است اگر همه صفات حيض را داشته باشد مي توانيد براي تعيين عدد حيض به عادت خانوادگي مادر وخواهر رجوع کنيد واگر انها هم عادت مستقري نداشته باشند مي توانيد همه ده روز را حيض حساب کنيد وما بعد ان استحاضه است.4- استحاضه يعني هرخوني که بعد از ده روز مي بينيد تا وقت حيض بعد سه حالت دارد بايد قبل از وقت نماز پنبه اي برداريد وپس از ده دقيقه مثلا ان را وارسي کنيد:حالت اول - پنبه پر از خون وازان هم رد شده است اين حالت استحاضه کثيره است وبايد در روز سه بار غسل کنيد ونماز ظهر وعصر يا مغرب وعشا را با هم وبلافاصله بخوانيد وبا غسل هم نبايد فاصله داشته باشد وبايد نوار الوده را بين دونماز عوض کنيد. حالت دوم - پر از خون است ولي رد نشده متوسط است براي نماز صبح غسل کنيد ووضو هم بگيريد وبراي نمازهاي بعد فقط وضو بگيريد حتي بين دونمازحالت سوم - همه ان را خون فرا نگرفته قليله است فقط وضو براي هر نماز کافي است. 4- در همه حالات استحاضه روزه صحيح است.براي شناخت بيشتر احکام رساله عمليه را به دقت بخوانيد