سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4


سوال: حکم سفر غیر واجب زن بدون اجازه شوهر چیست؟
پاسخ: اگر زن بدون اجازه همسرش به سفری برود که بر او واجب نباشد، سفر معصیت است و باید در آن سفر، نماز را تمام بخواند، ولی اگر مثل سفر  حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
------------------
منبع: توضیح المسائل امام، پس از م 1294.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 194.


      


سوال: آیا مرد مجاز به ترک همسرش می باشد و حداقل زمان لازم برای هم خوابی با همسر چیست؟
پاسخ: مرد نمی تواند زن دائمی خود را طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد او بماند. [1]
همچنین شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، نزدیکی با همسر دائمی [2] خود را ترک کند. [3]
----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2417.
[2]. آیات عظام: مکارم، تبریزی، سیستانی و صافی: همسر جوان خود.
[3]. توضیح المسائل، م 2418.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 191-190.


      


سوال: آیا عمل به شرط سکونت زن لازم است و رفتار شوهر با همسرش باید چگونه باشد؟
پاسخ: اگر زن در عقد ازدواج شرط کند که شوهرش او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد. [1]
همچنین مرد باید نسبت به کارهایی که همسرش از روی ناآگاهی انجام داده است، گذشت داشته باشد و با او ترشرویی و بداخلاقی نکند. [2]
-------------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2451.
[2]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 303، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 191.


      


سوال: آیا زن باید از همسرش در مسائل جنسی اطاعت نماید؟ حکم عدم اطاعت چیست؟
پاسخ: زنی که عقد دائمی شده، باید خود را برای هر لذتی که شوهرش می خواهد، تسلیم کند و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. [1]
توجه:
- بر زن واجب است آنچه را که موجب تنفر شوهر است و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی است، از خود دور کند. [2]
- اگر شوهر خواستار پاکیزگی و آرایش همسرش باشد، بر زن واجب است که خود را برای همسرش تمیز کند و بیاراید. [3]
- اگر زن نسبت به اموری که گفته شد، از شوهرش اطاعت نکند، ناشزه شده و حق نفقه و همخوابی ندارد، ولی مهریه او از بین نمی رود. [4]
-----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2412.
[2]. تحریر الوسیله، ص 305، القول فی النشوز.
[3]. همان.
[4]. همان.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 193.


      


سوال: آیا عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی مانند تمیز کردن خانه، پختن غذا و ... موجب ناشزه شدن او می شود؟
پاسخ: ترک اطاعت شوهر در کارهایی که بر زن واجب نیست، سبب ناشزه شدن او نخواهد بود. بنابر این اگر زن از خدمات خانه و خواسته های شوهر  که مربوط به امور جنسی نمی شود - مانند تمیز کردن منزل و پختن غذا و آب دادن به شوهر و پهن کردن رختخواب - خودداری کند، ناشزه نیست.
----------------
منبع: تحریر الوسیله، ص 305، القول فی النشوز.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 193.


      


سوال: حکم سفر غیر واجب زن بدون اجازه شوهر چیست؟
پاسخ: اگر زن بدون اجازه همسرش به سفری برود که بر او واجب نباشد، سفر معصیت است و باید در آن سفر، نماز را تمام بخواند، ولی اگر مثل سفر  حج واجب باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
------------------
منبع: توضیح المسائل، پس از م 1294.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 194.


      


 سوال: آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر، نذر کند؟
پاسخ: نذر زن بی اجازه شوهر، باطل است؛ اما اگر با اجازه شوهر نذر کند، شوهر نمی تواند نذر او را به هم بزند یا او را از عمل به نذر باز دارد.
آیت الله خامنه ای: چنانچه شوهرش حاضر باشد و بخواهد نذر کند، بنابر احتیاط باید از او اجازه بگیرد، ولی چنانچه حضور ندارد - مثلا در سفر است، یا زن در مسافرت است - اجازه او شرط نیست.
آیات عظام: مکارم، صافی و سیستانی: نذر زن اگر با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اجازه او باطل است.
آیت الله فاضل: اگر نذر زن مزاحم حق شوهر هم نباشد، احتیاط واجب آن است که با اجازه او باشد، خصوصا در نذر مال، گر چه مال متعلق به خود زن  باشد.
----------------
منبع: توضیح المسائل، پس از م 1294.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 194.


      


سوال: آیا زن باید از همسرش در مسائل جنسی اطاعت نماید؟ حکم عدم اطاعت چیست؟
پاسخ: زنی که عقد دائمی شده، باید خود را برای هر لذتی که شوهرش می خواهد، تسلیم کند و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. [1]
توجه:
- بر زن واجب است آنچه را که موجب تنفر شوهر است و ضد کامیابی و لذت بردن امور جنسی است، از خود دور کند. [2]
- اگر شوهر خواستار پاکیزگی و آرایش همسرش باشد، بر زن واجب است که خود را برای همسرش تمیز کند و بیاراید. [3]
- اگر زن نسبت به اموری که گفته شد، از شوهرش اطاعت نکند، ناشزه شده و حق نفقه و همخوابی ندارد، ولی مهریه او از بین نمی رود. [4]
-----------------
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل، م 2412.
[2]. تحریر الوسیله، ص 305، القول فی النشوز.
[3]. همان.
[4]. همان.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 193.


      


سوال: در صورت شک در نوع استحاضه، وظیفه زن چیست؟
پاسخ: اگر زن، نوع استحاضه را می داند؛ یعنی می داند جزء کدام یک از اقسام سه گانه است، باید طبق وظیفه خود عمل نماید، اما در صورتی که نوع  آن را نمی داند، در این حالت:
1. اگر می تواند وارسی کند؛ بنابر احتیاط واجب باید پنبه گذاشته و وارسی کند و طبق وظیفه عمل نماید.
2. اگر نمی تواند وارسی کند:
الف) حالت قبلی را می دانسته، مثلا می دانسته تا کنون قلیله بوده ولی اکنون شک دارد متوسطه شده یا نه؛ باید طبق وظیفه قبلی خود عمل نماید.
ب) حالت قبلی را نمی دانسته، مثلا اکنون خون دیده و امکان وارسی نیست؛ ممکن است یکی از این چهار حالت باشد:
ب-1: نمی داند قلیله است یا متوسطه؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
ب-2: نمی داند قلیله است یا کثیره؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
ب-3: نمی داند متوسطه است یا کثیره؛ باید طبق وظیفه متوسطه عمل کند.
ب-4: نمی داند قلیله است یا متوسطه یا کثیره؛ باید طبق وظیفه قلیله عمل کند.
در هر صورت باید طبق وظیفه پایین تر عمل نماید.
آیت الله بهجت: بنابر احوط باید به آنچه مشکل تر است عمل کند، مثلا اگر نمی داند قلیله است یا متوسطه، باید به احکام متوسطه عمل کند ولی اگر بداند سابقاً بر کدام قسم بوده به همان قسم عمل کند.
آیت الله زنجانی: باید به گونه ای عمل کند که حتما به وظیفه خود عمل کرده باشد.
آیت الله صافی: باید به گونه ای عمل کند که یقین به برائت ذمه داشته باشد. در شک بین دو یا سه حالت، به وظیفه هر دو یا هر سه عمل کند.
---------------------
منبع: تحریر الوسیله، ج 1، ص 57، م 1 و توضیح المسائل، م 406-404.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 1، ص 19 و 20.


      


سوال: وظیفه زنی که استحاضه او تغییر کرده است، چیست؟
الف) تغییر استحاضه از درجه پایین تر به درجه بالاتر؛ یعنی:
الف-1: قلیله، متوسطه شود؛
الف-2: قلیله، کثیره شود؛
الف-3: متوسطه، کثیره شود.
وظیفه مستحاضه عبارت است از:
1. قبل از نماز؛ باید وظیفه درجه بالاتر را انجام دهد، هر چند وضو گرفته یا غسل کرده و بعد از آن، قبل از نماز، استحاضه تغییر کند، باید دوباره وضو بگیرد و غسل کند.
2. در بین نماز؛ نماز باطل است و باید با انجام دادن وظیفه بالاتر، نماز را دوباره بخواند.
3. پس از نماز؛ نمازی که خوانده، صحیح است ولی برای نمازهای بعد، باید وظیفه حالت جدید ر انجام دهد.
ب) تغییر استحاضه از درجه بالاتر به درجه پایین تر؛ یعنی:
ب-1: کثیره، متوسطه شود؛
ب-2: کثیره، قلیله شود؛
ب-3: متوسطه، قلیله شود.
وظیفه مستحاضه عبارت است از:
1. قبل از نماز؛ برای اولین نماز باید وظیفه سابق را انجام دهد.
2. در بین نماز؛ نماز صحیح است و پس از آن برای اولین نماز، باید وظائف سابق را انجام دهد و برای نمازهای بعدی طبق وظیفه جدید عمل می کند.
3. پس از نماز؛ نماز خوانده شده صحیح است و برای اولین نمازی که می خواهد بخواند، باید وظایف سابق را انجام دهد.
-------------------
منبع: تحریر الوسیله، ج 1، ص 58، م 5.
 >>> برگرفته از کتاب «احکام ویژه بانوان»، محمد حسین فلاح زاده، نشر معروف، 1395، ص 22.


      
<      1   2   3   4   5   >>   >