سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

اهدای تخمک برای زوجین نابارور

در صورتی که خانمی دارای همسر باشد می تواند تخمک به یک زوج دیگر اهدا کند؟

آیت الله خامنه ای : اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : حرام است نطفه مرد اجنبى را به زنى تلقیح نمایند ـ چه عمل تلقیح به وسیله اجنبى انجام شود و یا به وسیله شوهر زن ـ و عمل تلقیح ، در فرض مذکور هر چند حرام است ، ولى زنا نیست ، و اگر زنِ تلقیح شده بچّه دار گردد آن بچّه فرزند صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جارى است ، و زنى هم که به وسیله تلقیح بچّه دار شده مادر آن بچّه است و احکام اولاد بر او جارى است.

تلقیح نطفه شوهر به زن او به وسیله خود شوهر جایز است ، و به وسیله غیر شوهر در صورتى که متوقف بر انجام کار حرامى باشد ، ارتکاب آن کار حرام است ، و بچّه اى که به تلقیح به وجود مى آید احکام اولاد بر او مترتب است.

آیت الله سیستانی : فی نفسه اشکال ندارد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال : الف) حکم گرفتن ویزیت توسط پزشکی که نسخه نداده و یا تشخیص و طبابت را به زمان دیگری موکول کرده چیست؟

ب) اگر بیمار ویزیت این پزشک را ندهد آیا مدیون است؟

آیت ا... بهجت : اگر جهت تشخیص ناراحتی و مرض ، وقت دیگری را در نظر گرفته ، مجوزی برای گرفتن ویزیت نیست و در فرض مذکور مریض هم مدیون نمی باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : بنابر احتیاط واجب چنانچه پزشک عملی را برای مراجع انجام ندهد وجه پرداختی او را برای ویزیت برگرداند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : الف و ب) ملاک در این گونه امور، قانون و مقررات مربوط می باشد و باید طبق آن عمل شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : الف) اگر عملی را که در مقابل آن ویزیت حق الزحمه گرفته شده است انجام نداده است باید آنرا برگرداند.

ب) جواب معلوم شد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : الف و ب) موارد مختلف است اگر پزشک هیچ معاینه و وقتی صرف نکرده ویزیت گرفتن معنی ندارد و اگر معاینه کرده و وقتی صرف نموده ولی نسخه دادن را به جهت امور مربوط به طبابت موکول به بعد نموده ویزیت گرفتن برای معاینه و غیره اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر پزشک کاری انجام داده باید اجرتش را پرداخت و اگر نپردازد، مدیون است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که در عرف او را مستحق ندانند می توان از دادن حق ویزیت خودداری کرد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : بستگی به توافق طرفین دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : اگر پزشک هیچ کاری انجکام نداده باشد (مثلا نسخه ننوشته یا معاینه نکرده طبابت را به زمان دیگری موکول کرده ) مجوزی برای گرفتن ویزیت ندارد و در فرض مذکور بیمار مدیون نمی باشد.(توضیح المسائل، ص612، م2223)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : الف) حکم معاینه ی زن توسط دندان پزشک مرد چیست؟ و آیا جواز معالجه ی دندان زن توسط دندان پزشک مرد، متوقف بر نبودن پزشک زن می باشد؟

ب) در صورت حرمت مراجعه زن به دندان پزشک مرد ، حق الزحمه ی دریافتی چه حکمی دارد؟

آیت ا... بهجت : الف و ب) در صورت وجود مماثل، اشکال دارد و در صورت حرمت در آمد آن هم، حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : الف و ب) اگر مرتکب فعل حرام نشود و طبیب مرد حاذق باشد از طبیب زن، طبابت مرد برای زن مانعی ندارد؛ و در آمد حاصله حلال است.(استفتائات جدید، ص467، س2052و2051)

آیت ا... خامنه ای : سوال1: مراجعه به پزشک مرد در صورتی که پزشک زن در شهر نباشد یا دسترسی به او مشقت داشته باشد، چه حکمی دارد؟ در صورتی که پزشک از روی لباس معاینه کند حکم او چگونه است؟

سوال2: الف) حکم معاینه ی دندان زن....

ب) در صورت حرمت مراجعه به .......

جواب: اگر معالجه مستلزم لمس و نظر حرام باشد امکان رجوع به پزشک مماثل رجوع به غیر مماثل جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : الف) در صورت ضرورت معالجه یا اگر پزشک مرد بهتر باشد مانعی ندارد.

ب) حلال است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : الف) بلی در صورت نبودن دندان پزشک زن است.

ب) در فرض مذکور حق الزحمه حلال است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) در صورت عدم وجود مماثل و ضرورت درمان بمقدار ضرورت مانعی ندارد.

ب) جواز دریافت حق الزحمه در فرض مزبور خالی از اشکال نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : الف) این گونه امور فقط در صورت ضرورت جایز است و معیار ضرورت تشخیص عرف عام و صالح است.(استفتائات، ج1، ص229، س806)

سوال) با توجه به سوال 806، از استفتائات معظم له، ج1، لطفا بفرمایید در صورت مراجعه زن....

ب) حق الزحمه او اشکال ندارد ولی عمل او گاه توأم با بعضی خلاف شرع است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : الف) بلی، با وجود مماثل رجوع به مرد جایز نیست.

ب) در فرض سوال گر چه مراجعه جایز نیست ولی میتواند حق الزحمه را مراعات کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : اگر کسی به بیماری مبتلا شود و پزشکان از معالجه او قطع امید نموده و غیر قابل علاج شود و به گفته پزشکان به زودی مرگ وی حتمی گردد(مثل مواردی که با مرگ مغزی مواجه میشود) آیا می توان قبل از مرگ او اعضای حیاتی بدنش را ( مانند: قلب ، کلیه و...) جدا نموده و به دیگری پیوند زد؟

آیت ا... بهجت : نمی توان. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : جدا نمودن اعضایی که قوام حیات به آن ها است از بدن مسلمان جایز نیست. چه در حال حیات و چه بعد از مرگ ، گر چه خود او راضی باشد. و در غیر آن از اعضاء جدا نمودن آنها از بدن مسلمان بنابر احتیاط جایز نیست و اما از بدن کافر مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : اگر برداشتن اعضای بدن او منجر به مرگ وی یا باعث تسریع در مرگ و قطع حیات او شود حکم قتل او را دارد و جایز نیست و در غیر این صورت اگر با اذن قبلی خود او باشد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.(اجوبة الاستفتائات، بین المللی هدی، 1384، ص307و308، م1286/ و ص309، م1291)

آیت ا.. سیستانی : جایز نیست و در حکم قتل نفس است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : قبل از مرگ او جایز نیست و در بعضی موارد که سبب تسریع مرگ بیمار شود و مرگ او مستند برآن شود تبعات خاص خود را دارد بلکه اگر موجب سرعت مرگ نشود باز هم تبعات خاص خود را دارد بلی بعد از مرگ او در صورتیکه حیات نفس محترمه موقوف به پیوند باشد اشکال ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خیر. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که مغز مرگی قطعی باشد و هیچگونه احتمال بازگشت در آن وجود نداشته باشد برداشتن اعضاء برای نجات بیماری که جانشان در خطر است مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در صورتی که فرد دچار مرگ مغزی شده می توان اعضاء او را قطع و به بیماران پیوند بزنند. ولی اگر وصیت نکرده است این کار باید با اذن و برنامه از طرف ولایت فقیه انجام شود.(هزار و یک مسئله فقهی، ج1، ص294، س995)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : هیپنوتیزم چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : جایز نیست.(استفتائات، ج2، ص21و22/ س55 فرع 2 و 3)

آیت ا... بهجت : اگر موجب ضرر شود اشکال دارد و حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : چنانچه حذف ضرر بر کسی که این عمل با او انجام می گیرد یا شخصی دیگر داده شود جایز نیست.(استفتائات جدید، ج2، ص460، س1864)

آیت ا... خامنه ای : اگر به منظور غرض عقلائی و با رضایت کسی که می خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه با کار حرامی نباشد، اشکال ندارد.(اجوبة الاستفتائات، ص291، س1235)

آیت ا.. سیستانی : خواب مغناطیسی و هر آنچه به انسانی که نباید به او صدمه زد ضرر و آسیب می رساند حرام و جایز نمی باشد.(فقه برای غرب نشینان، ص336، م598)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر منجر به سحر و جادو شود یا باعث اذیت و آزار مؤمنین گردد حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : برای مقاصد طبی و مانند آن مانعی ندارد  ولی برای کشف امور پنهان یا خبر از گذشته و آینده و حال جایز نیست.(استفتائات جدید، ج1، ص160، س559)

آیت ا... نوری همدانی : هیپنوتیزم یک نوع سحر است و حرام است ولی اگر ضرورت ایجاب می کند در معالجه مورد استفاده قرار بگیرد به اندازه رفع ضرورت جایز است.(هزار و یک مسأله فقهی، ج1، ص321، س1075)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

*سوال : حکم شبیه سازی انسان چیست؟

آیت ا... بهجت : به عنوان اول جایز است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : عمل استنساخ (شبیه سازی انسان) جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : فی حد ذاته اشکال ندارد ولی حاکم شرع می تواند آن را منع کند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : محل شبهه و اشکال است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : فی حد نفسه حرام نیست مگر اینکه تالیف اسدی داشته باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : این عمل از نظر شرعی خالی از اشکال نیست و مفاسد زیادی بر آن مترتب می شود به همین جهت حتی افرادی که پایبند به دین و شریعتی نیستند به خاطر مفاسد اجتماعی آن به مخالفت با آن پرداخته اند. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در صورت تطبیق با احکام اسلامی، اشکال ندارد.(هزار و یک مسئله، ج2، ص284، س919)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : حکم مراجعه مرد به پزشک زن برای رادیولوژی ، سونوگرافی ، تزریقات و جراحی با وجود پزشک مرد چیست؟

آیت ا... بهجت : جایز نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

سوال: مراجعه ی مردان به پزشک زن در صورت وجود پزشک مرد چه صورت دارد؟

تا به حد ضرورت نرسیده جایز نیست.(مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، علمی و فرهنگی صاحب الزمان، 1382، دهم، ص186)

آیت ا... تبریزی : در صورت ضرورت عرفیه یا مهارت بیشتر مرد یا زن پزشک در امور مذکوره مراجعه مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : اگر معالجه مستلزم لمس و نظر حرام باشد با امکان رجوع به پزشک مماثل ، رجوع به غیر مماثل جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : با اجتناب از نظر محرم و در صورت بیم نداشتن از افتادن در حرام مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

سوال: مراجعه ی مردان به پزشک زن در صورت وجود پزشک مرد چه صورت دارد؟

ج- اگر مستلزم لمس یا نگاهی که حرام است باشد جایز نیست مگر این که او بهتر بتواند معالجه کند.(مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، علمی و فرهنگی صاحب الزمان، 1382، دهم، ص186)

آیت ا... صافی گلپایگانی : در فرض سوال جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

سوال: مراجعه ی مردان به پزشک زن در صورت وجود پزشک مرد چه صورت دارد؟

اشکال دارد مگر اینکه پزشک هر دو فرض مسئله ، عاجز از معالجه باشد.( مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، علمی و فرهنگی صاحب الزمان، 1382، دهم، ص186)

آیت ا... فاضل لنکرانی : اگر مستلزم لمس و نظر باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که مستلزم نظر حرام یا لمس مستقیم بیمار مرد باشد و مراجعه به پزشک همجنس به راحتی امکان پذیر باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : اگر مستلزم لمس بدن یا نگاه کردن به اعضایی از بدن مرد که معمولا مستور است باشد در غیر مورد ضرورت اشکال دارد و جایز نیست و در موقع ضرورت نیز به اندازه ی ضرورت رفع شود جایز است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

*سوال : الف) در شرایط فعلی مملکت اسلامی ، جلوگیری از بچه دار شدن برای مرد یا زن جایز است یا نه؟

ب) اگر موجب لمس یا نظر نا محرم( زن نامحرم یا مرد) باشد حکم چیست؟

ج) اگر موجب عقیم شدن دائمی باشد حکم چیست؟

امام خمینی (ره) : الف) جلوگیری زن بدون رضایت شوهر جائز نیست، ولی اگر مرد جلوگیری نماید مانع ندارد، اگرچه بدون رضایت زن «عزل» مکروه است.

ب) در صورتیکه مستلزم لمس و نظر (اجنبی) است حرام است.

ج) جلوگیری از حمل در صورتی که موجب عقیم شدن با نقص و فساد عضو نشود اشکال ندارد.(استفتائات، ج3، ص283، س6 و 7 و 11 و 14)

آیت ا... اراکی : الف) جلوگیری  از بارداری اگر قوه توالد را از بین نبرد و بطور موقت باشد مانعی ندارد.(استفاتائات، ص351، س13)

ب) حرام است.(توضیح المسائل، ص600)

ج) اگر موقت باشد جایز است و همچنین اگر حمل برای زن موجب خطر نفس یا حرج شدید باشد و راه دیگری نباشد مانعی ندارد. (استفتائات، ص250، س10 و 13)

آیت ا... بهجت : الف)جلوگیری اشکال ندارد.

ب) لمس و نظر نا محرم جایز نیست.

ج) با این فرض اجتناب شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : الف) جلوگیری از حمل به وسیله عزل یا استعمال دارو و امثال آن مانعی ندارد.

ب) جلوگیری از حمل به نحوی که موجب ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

ج) چنانچه عقیم کردن ، جنایت و ظلم بر نفس حساب شود جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : الف) جلوگیری از بارداری فی نفسه اشکال ندارد اگر با یک غرض عقلائی صورت گیرد و ضرر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.(اجوبة الاستفتائات، ص278، س1256و 1257)

ب) اگر موجب لمس و نظر نا محرم باشد حرام است.( همان، س1257)

ج) اگر با یک غرض عقلائی صورت بگیرد و ضرر قابل توجهی هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد اشکال ندارد.(همان، 1255)

آیت ا... خوئی : الف) در صورتی که ضرر معتنی به نباشد و موجب عقیم شدن دائمی نباشد مانعی ندارد.(استفتائات، ص387، س1249 و س1250)

ب) حرام است.

ج) جایز نیست اگرچه هر دو راضی باشند.( زن و شوهر) (توضیح المسائل، ص13، م57)

آیت ا.. سیستانی : الف  و ب) هر زنی می تواند با استفاده از AUD و یا هر وسیله ی دیگر مانع از بارداری شود به شرط آن که استفاده از آن، موجب ضرر و زیان جدی نگردد و قرار دادن آن ، مستلزم فعل حرام نباشد مثل نگاه و لمس نا محرم به بدن زن و همچنین نگاه و  لمس بدون دستکش توسط زنی که این دستگاه را در بدن زن دیگر قرار می دهد که همه اینها فعل حرام می باشد و دیگر آنکه قرار دادن آن دستگاه موجب سقط جنین نشود.(فقه برای غرب نشینان، ص269، م412)

ج) جایز نیست به شرط آنکه کار به دست زدن و نگاه نا محرم نکشد.(همان، ص278، س436)

آیت ا... صافی گلپایگانی : الف) جلوگیری موقت اگر مستلزم حرام نباشد اشکال ندارد و عقیم کردن جائز نیست و احتیاط واجب این است که زن با اذن شوهر انجام دهد.

ب) جایز نیست.

جایز نیست.(جامع الاحکام ، ج2، ص54، س1404، 1402، 1405، 1406)

آیت ا... فاضل لنکرانی : الف) جلوگیری به نحوی که موجب عقیم شدن دائمی نباشد با موافقت زوجین مانعی ندارد.

ب) جایز نیست.

ج) جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : الف) اگر موجب نقص و فلج عضو و عقیم شدن نشود بلکه موقتا جلوگیری از انعقاد نطفه شود مانع ندارد در صورتیکه ضرر دیگری برای بدن نداشته باشد بلی اگر حمل خطر یا ضرر بدنی برای زن داشته باشد می تواند مطلقا مادامی که ضرر دارد جلوگیری کند.(مجمع المسائل، ج2، ص173، س485)

ب) جایز نیست.(توضیح المسائل، ص13، م57)

ج) جایز نیست.(مجمع المسائل، ج2، ص173، س485)

آیت ا... مکارم شیرازی : الف) برای جلوگیری از اتعقاد نطفه هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن (مثل اینکه مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط شوند) نشود ذاتا مجاز است و اگر مستلزم نظر و لمس نا مشروع باشد تنها در صورتی ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.

ب) از جواب بالا روشن شد.

ج) از جواب بالا روشن شد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : الف) لازم است نظر شوهر و نداشتن ضرر و موجب عقیم شدن را در نظر بگیرند.(هزار و یک مسئله ، ج1، ص280، س958)

ب) اگر مستلزم ارتکاب عمل حرامی نشود اشکال ندارد.(همان، ج2، ص285، س921)

ج) اگر بستن لوله موجب عقیم شدن دائم گردد اشکال دارد و جایز نیست.(همان، ج2، ص287، س931)

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

 

*سوال : جراحی پلاستیک برای زیبایی چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : اگر جراح زن باشد و موجب ضرر هم نشود مانع ندارد.(استفتائات، ج3، ص253، س22/ و ص628، س183)

آیت ا... بهجت : برای صرف زیبایی جایز نیست بنابر احتیاط (واجب) (احکام و استفتائات بهداشتی و پزشکی، ص66، س3و2)

آیت ا... تبریزی : پزشکان زن و با استفاده از اجزاء بدن خود بوده باشد یا عمل جراحی در باطن انجام گیرد و به طوری که پوست بدن خود آن را بپوشاند. مانعی ندارد و در غیر این صورت جایز نیست.(صراط النجاة، ج9، ص290، س980/ مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج3، ص153)

آیت ا... خامنه ای : این کار فی نفسه اشکال ندارد( ولی در صورتی که پزشک مرد باشد چون) عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمیشود، نگاه کردن و لمس حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.(اجوبة الاستفتائات، ص311، س1301/ مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج3، ص153)

آیت ا.. سیستانی : با پرهیز از لمس و نظر حرام، جایز است.(فقه برای غرب نشینان، ص251، م371/ مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج3، ص153)

آیت ا... صافی گلپایگانی : اگر غرض از عقلائی در بین باشد اشکال ندارد.(مسائل جدید، ج3، ص154)

آیت ا... فاضل لنکرانی : فی نفسه مانعی ندارد و اما اگر مستلزم فعل حرامی شود، مثل این که پزشک نا محرم جراحی کند جایز نیست.(جامع المسائل، ج2، ص607، س1614/ مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج3، ص153)

آیت ا... مکارم شیرازی : در صورتی که آمیخته با حرام دیگری نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در صورتی که مستلزم حرامی باشد( مثل نظر و لمس نا محرم) تنها در صورت ضرورت، جایز است.(استفتائات جدید، ج1، ص478، س1563/ مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع، ج3، ص153)

آیت ا... نوری همدانی : اگر در جراحی مذکور غرض عقلائی داشته باشد و اسراف نباشد جایز است.(هزار و یک مسأله فقهی، ج1، ص285، س971)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 

 

 


      

*سوال : یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در کشورهای غربی این نقص با تلقیح اسپرم از مردان دیگر به زن منتقل می شود. ضمنا در این رابطه بانک اسپرم وجود دارد و مشخصات مرد دهنده اسپرم با شوهر بیمار مقایسه شده و سعی می شود فرد از نظر ژنتیک شباهت با شوهر بیمار داشته باشد و فاقد بیماریهای ارثی باشد و از آن جایی که روش فوق تنها راه حاملگی در زنانی است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند؛ حکم شرعی مسئله چیست؟

امام خمینی (ره) : جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه ، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.(توضیح المسائل، آستان قدس رضوی، ص411،م2876)

آیت ا... بهجت : سوال: خانمی که شوهرش فاقد اسپرم و نطفه می باشد اگر بخواهد نطفه ی مرد اجنبی را در رحم او تزریق نماید:

1)     آیا احتیاج به طلاق و عده دارد؟

2)     آیا شوهر می تواند دوران حمل با او همبستر شود؟

ج- نیاز به طلاق ندارد ولی اصل این کار حرام است و بچه هم مال مرد صاحب نطفه است نه شوهر زن و نزدیکی شوهر هم باز زن جایز است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : عمل مذبور جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای :

آیت ا... خوئی : جایز نیست نطفه مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند.(توضیح المسائل(ملحقات) ، ص561، م43)

آیت ا.. سیستانی : جایز نیست ولی اگر تخمک زن را با اسپرم مرد در خارج از رحم بارور کنند و سپس در رحم قرار دهند جایز است و در این صورت هم فرزند آن مرد نخواهد بود بلکه فرزند صاحب اسپرم است. و جواز این امر در صورتی که مستلزم حرامی مانند کشف عورت باشد اختصاص به موارد ضرورت دارد مانند این که بچه دار نشدن برای او حرجی باشد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : این عمل به نظر اینجانب اشکال دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : این نوع تلقیح قطعا جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : جایز نیست.(مجمع المسائل، ج2، ص177، س496)

آیت ا... مکارم شیرازی : تلقیح اسپرم مرد بیگانه جایز نیست و فرزندی که از این راه متولد می شود شبیه فرزند نا مشروع است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : جایز نیست.(هزار و یک مسئله فقهی، ج2، ص282، س908/ توضیح المسائل، ص609، مسائل مستحدثه ، س1، لقاح مصنوعی)

آیت ا... وحید خراسانی : جایز نیست.(توضیح المسائل، ص770، م2898)

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      
<      1   2   3      >