سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

بنده متخصص کامپیوتر در یک اداره دولتی مشغول بکار هستم که همزمان با هم چند سمت را عهده دار هستم ولی متاسفانه هیچ پولی بابت بقیه سمت ها دریافت نمی کنم.حتی تمام مزایای سمت اصلی را نیز دریافت نمی کنم و این بخاطر پارتی بازی و سهل انگاری مسئولین سازمان و قوانین اشتباهی است که جدیدا مد شده.حقیقتا به بنده به این دلیل ظلم می شود.اقداماتی هم که در خصوص رفع مشکل انجام داده ام مفید فایده نشده.من به این فکر افتادم که ذره ای از حقم را از اجناسی از سازمان که در دست من هست بردارم .ولی همیشه ته دلم میترسم که این کار من نکند دزدی باشد.لطفا مرا راهنمایی کنید.

آیت الله خامنه ای : در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله مکارم شیرازی:در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله سیستانی: در فرض سؤال جایز نیست و باید طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نمایید.

آیت الله وحید خراسانی: در فرض سوال جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : برداشتن اجناس سازمان که در دست شما است برای استفاده شخصی حرام است و کار شما نوعی دزدی حساب می شود.

اگربرای در سمت های دیگر شما حقوق نمی دهند ؛ می تواند به سمت های دیگر کار نکنید و فقط در همان موردی که برای ان قانونا استخدا م شده اید و حقوق می گیرید ؛ صادقانه کارخود را انجام دهید و مجبور به کار کردن بدون مزایا به سمت های دیگر نمی باشد بلکه اگر در یک مورد کار می کنید و برای آن مورد کار خود حقوق می گیرید در ساعات کاری نمی توانید برای سمت دیگر حقوقی بگیرید و دو حقوق در یک زمان برای دو سمت شرعا جایز نیست. مگر آنکه ساعات کار هرکدام فرق کند.      

یک نفر امد برای ما بنایی کرد اول با هم قرار دقیقی نگذاشتیم که متری حساب کنیم یا روز مزد بین کار چون دیدم خیلی طولش میدهد به او فهماندیم که کار را متری حساب میکنم قسمتی از کار که انجام شد امدیم سر حساب ،حساب کرد و نرخی را به ما اعلام کرد و گفت خودتان هم از یک نفر بپرسید ما پرسیدیم و نرخها خیلی کمتر از ان بود که او گفته بود ولی با این حال ما تا حد امکان نرخ بالا حساب کردیم که فکر میکنم همان هم زیاد بود چک و پول به او دادیم مدتی بعد ایشان چک را برگرداند همراه با یک نرخنامه دست بالا که ما از چند استاد کار پرسیدیم گفتند زیاد است چک را برگرداندیم او هم چک را از بانک گرفته بود بعد از سه سال دوباره پیغام داد که که باید حدود 150 هزار تومان بدهید ما با اوتماس گرفتیم و همه محاسبات را که از ان موقع داشتم برایش گفتم وظیفم چیست 

آیت الله خامنه ای : اگر از قبل توافقى بین شما بوده، باید بر طبق آن عمل نمایید و اگر بدون قیمت توافقى کار کرده است، به قیمت کارشناسى و روز بازار محاسبه نمایید.

 

آیت الله وحید خراسانی : در صورتی که با هم قرار نگذاشته اید اجرة المثل به او بدهکارید و مراد از اجرة المثل اجرت واقعی عمل است و در صورت ابهام در اجرة المثل با هم مصالحه نمایید.

آیت الله فاضل لنکرانی : چون از اول باهم نرخ را تعیین نکرده اید باهم مصالحه کنید و رضایت هم دیگر را بگیرید. و درصورتی که راضی نشود همان نرخ متعارف را  که سایر بناها به صورت متری کار می کنند به او بدهید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر وام تعمیر مسکن گرفته بشه ، باید همه اش صرف تعمیر بشه؟ اگه اضافه مون چیکار باید کرد؟

آیت الله خامنه ای : پول‌هایى که بانک‌ها مى‌پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن مى‌باشد.بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است؛ و در فرض مرقوم نسبت به مبالغ اضافه ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.

 

آیت الله وحید خراسانی : اگر قرض ربوی نباشد گرفتن آن جایز است ولی باید در همان راهی مصرف شود که قرض دهنده برای آن تعیین کرده است و صرف آن در جهت دیگر جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر وام برای تعمیر مسکن گرفته شود باید همه در تعمیر مسکن مصرف شود و مصرف کردن وام به جاهای دیگر جایز نیست و اگراضافه بماند  به جایی که وام گرفته برگرداند.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

اگر برادر با واسطه ی پدر به برادر خود قرض ربوی بدهد اشکال دارد؟ یعنی به شرط زیاده به پدر بده و پدر هم به شرط زیاده به پسر دیگر خود?

آیت الله خامنه ای :  در فرض مرقوم ربا محسوب می‌شود و جایز نیست.

 

آیت الله وحید خراسانی : اگر پسری به پدر خود قرضی با شرط زیاده بدهد اشکالی ندارد و چنانچه پدر هم همان مبلغ را به شرط زیاده به پسر دیگر خود بدهد اشکالی ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر واقعا پسر به پدر قرض ربوی بدهد و پدر به پسر دیگرش قرض ربوی بدهد وبه عنوان واسطه نباشد اشکال ندارد اما اگر پدر واسطه قرض ربوی پسر به پسر دیگرش باشد و گرفتن قرض پدر صوری باشد ؛ حرام است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

 

    1- کسی که به پارتی بازی به استخدام شرکتی در بیاید حقوق دریافی ان چه حکی دارد ؟

2- اگه با تقلب استخدام بشه حقوقش چه حکمی دارد

3- اگر در کنکورتقلب کرده و الان به با همون مدرک به اسختدام در بیاید حقوقش چه حکمی دارد ؟

آیت الله خامنه ای: ج1-3) بطور کلى تقلّب جایز نیست ولى اگر تخصص و مهارت لازم را براى کارى که براى آن استخدام شده دارد و مقرّرات استخدام رعایت شده و مطابق مقررات و براساس توانایى در انجام وظایف محوله، به او حقوق مى دهند، حقوق دریافتى حرام نیست

آیت الله مکارم شیرازی:1-پارتی بازی ( یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خلاف قانون) جایز نیست و حقوقی که می گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد

 معرفی باشد و فرد بقیه مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد .

2- هر گونه تقلب در امتحانات شرعاً حرام است، و اگر کسی در امتحان ورودی دانشگاه و مانند آن تقلب کرده ولی بعدا مراحل تحصیلی و شغلی را بدون تقلب گذرانیده می تواند از مدرک تحصیلی خود و مزایای مترتب بر آن استفاده کند، مشروط بر این که از کار خود جدا توبه کرده و هرگز سراغ چنین کارهایی نرود و با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کند.

آیت الله وحید خراسانی: 1و2و3- اگر خلاف قانون باشد جایز نیست.

 

آیت الله سیستانی :1و2و3ـ تقلب حرام است ولی اگر از نظر تخصص و توانائی انجام کار در حد مطلوب باشید حقوق حلال است.

آیت الله فاضل لنکرانی:‌1.اگر استخدام با پارتی برخلاف قانون نباشد و حق کسی ضایع نشود ؛ کسی که استخدام شده؛ شایستگی انجام کاری را که برای ان استخدام شده داشته باشد؛ حقوقی که می گیرد حلال است.

 

2. تقلب حرام است؛ لیکن اگر حقوق را به خاطر لیاقت و شایستگی انجام کار بدهد حلال است و اگر به خاطر مدرک بدهد چنانچه اصل مدرک تقلبی باشد حقوقی که بابت ان گرفته می شود حرام است اما اگر درکنکور تقلب کرده باشد و بعد از آن درس خوانده باشد و با شایستگی مدرک گرفته باشد اشکال ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

بنده یک نگین فیروزه از یکی از آشناهاشون خریداری کرده! بعد از اینکه خریده فهمیده که اون طرف این نگین رو از روی زمین پیدا کرده! آیا الان استفاده از اون نگین اشکال داره یا نه؟ وظیفه ام چیست؟

آیت الله خامنه ای:استفاده از آن صحیح نیست و اگر از پیدا کردن صاحب آن مأیوس می باشد، باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از آن جایز نیست و باید برای یافتن صاحبش به مدّت

 یکسال تلاش و کوشش کنید، هرگاه در اثناء از یافتن صاحبش مأیوس شدید می توانید آن را به نیّت صاحب اصلی به فقیری صدقه دهید و می توانید آن مبلغ را از فروشنده بگیرید

آیت الله وحید خراسانی :استفاده از آن جایز نیست و باید بر طبق وظیفه کسی که مالی را پیدا کرده عمل شود.

چنانچه انسان مال گم شده اى که حیوان نباشد پیدا کند ، در صورتى که نشانه اى نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش ـ هرچند بین چند نفر معیّن ـ معلوم شود ، و قیمت آن از یک درهم ـ یعنى 6/12 نخود نقره سکه دار ـ کمتر باشد ، جایز است آن را بردارد و تملّک کند و تفحّص از مالکش لازم نیست ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   اگر مالى پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم کمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد ـ هرچند در بین افراد معیّن ـ تا رضایت او را نداند نمى تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هیچ وجه معلوم نباشد ، مى تواند براى خود بردارد ، و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتى که تلف نشده خود مال را ، و در صورتى که تلف شده عوض آن را به او بدهد.

ـ   هرگاه چیزى که پیدا کرده نشانه اى دارد که به واسطه آن مى تواند صاحبش را پیدا کند ، چه صاحب آن مسلمان باشد یا کافرى که مالش محترم است ، در صورتى که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد ، باید از روزى که آن را پیدا کرده تا یک سال در محلّ اجتماع مردم اعلان کند.

ـ   اگر انسان خودش نخواهد إعلان کند ، مى تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید.

ـ   اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتى که آن مال را در غیر حرم مکّه پیدا کرده باشد ، مى تواند آن را براى صاحبش نگه دارد که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، یا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، یا براى خود بردارد ، ولى هرگاه صاحبش پیدا شد حقّ دارد بگیرد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد باید از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

ـ   بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد ، اگر مال را براى صاحبش نگهدارى کند و از بین برود ، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدّى یعنى زیاده روى هم ننموده ، ضامن نیست ، ولى اگر براى خود برداشته و از بین رفته ، در صورتى که مالک پیدا شود و مطالبه کند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخیّر است بین آن که به صدقه راضى شود یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه براى صدقه دهنده باشد.

ـ   کسى که مالى را پیدا کرده ، اگر عمداً به دستورى که گذشت اعلان نکند ، گذشته از این که معصیت کرده ، تکلیف ساقط نشده و باید به همان دستور اعلان کند.

آیت الله سیستانی: استفاده از آن حلال است ووظیفه ای ندارید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

کسی تلویزیونی خریده وفروخته و الان فهمیده که دزدی بوده اکنون اون کسی که ایشان تلویزیون را از او خریده را نمشناسد ولی اون کسی که ایشان تلویزیون را به او فروخته را میشناسد تکلیف چیست ؟
در صورتی که فروشنده و خریدار که ایشان باهاشون معامله کرده هر دو غریبه باشند و پیدا کردنشان ممکن نباشد پول را باید چکار کنه    

آیت الله خامنه ای : اگر یقین به دزدى بودن آن دارید، معامله مذکور صحیح نیست و اگر فروشنده را مى‌شناسد باید معامله را فسخ نماید و لازم است تلوزیون را به صاحبش برگردانید و اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مایوس هستید مى توانید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و براى اینکار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید.

آیت الله مکارم شیرازی:‌خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند

آیت الله وحید خراسانی : مطلب را به خریدار تلویزیون بگویید اگر پذیرفت پول آن را به او برگردانید و تلویزیون را به صاحب واقعی آن برگردانید و اگر از پیدا کردن صاحب واقعی تلویزیون مایوس است تلویزیون را از طرف او به فقیر صدقه بدهد و اگر خریدار نپذیرفت پول آن را به صاحب واقعی آن برگرداند و در صورت مأیوس بودن از پیدا کردن او ، قیمت آن را از طرف او به فقیر صدقه دهد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر یقین دارید که تلویزیون مال دزدی بوده حق فروختن آن را نداشته و باید تلویزیون را به صاحب اصلی ان برگرداند و اگر صاحبش را نمی شناسد از طرف صاحبش صدقه بدهد . حالا که فروخته قیمت تلویزیون را بابت صدقه از طرف صاحبش بدهد و اگر می تواند مسأله را ثابت کند می تواند پول خود را از کسی که تلویزیون دزدی را به او فروخته است پس بگیرد بدون آنکه تلویزیون را به او برگرداند بلکه نباید تلویزیون را به کسی که فروخته بدهد و حتما یا به صاحبش داده شود یا صدقه بدهد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

  1- کار کردن در فروشگاههای خارجی که علاوه بر فروش موارد حلال خوک و شراب هم می فروشند چه حکمی داره البته بنده نگهبان هستم و در قسمت فروش نیستم ؟
2-دوستانم که در قسمت فروش هستند چه وظیفه ای دارند ؟

3- اگر مسلمانی در یک کشور غیر مسلمان رستورانی را اجاره کند و برای تهیه غذا از گوشت خوک استفاده کند آیا این شخص پولی را که از این راه در می آورد مالک می شود ؟

آیت الله خامنه ای : ج1) اگر در فروش و عرضه این محصولات دخالتى ندارید و حقوق دریافتى در قبال کار حلال باشد، مانعى ندارد.

ج2) به هر اگر مؤثر در فروش اینگونه محصولات حرام هستند، جایز نیست در آنجا کار کنند.

ج3) پول فروش از این طریق حرام است و مالک نمى‌شود.

آیت الله سیستانی :‌-فروش گوشت خوک حرام است بلکه تقدیم آن برای خوردن هم حرام است

 

2- فی نفسه اشکال ندارد

آیت الله مکارم شیرازی : 1و2ـ مادام که ضرورت شدید باشد این کار مانعی ندارد ولی سعی کنید کارهای حلالی به دست آورید.

3) احتیاط آن است که چنین شغلی را انتخاب نکند.

 هرگاه شخصى قصد بازگشت به وطن سابق را جهت سکونت مستمر داشته باشد، ولى عملا مدّت طولانى گذشته (مثلا پنج سال) و هنوز بازنگشته، اعراض عملى حاصل شده، و نماز و روزه اش در آنجا شکسته است. مگر اینکه سالی سه چهار ماه، هر چند به صورت پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد

آیت الله فاضل لنکرانی  : ج 3) پولی که از راه غذای گوشت خوک به دست می آورد حرام است. و توزیع و خوراندن گوشت خوک حتی برکافر هم حرام است

آیت الله وحید خراسانی : 1و 2 ) کارکردن در قسمت خرید و فروش آن حرام است ولی کارکردن در قسمتی که مربوط به کارهای حرام نیست به خودی خود مانعی ندارد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

سوال : خرید و فروش و استفاده از زینت آلات طلا اعم از انگشتر ، گردنبند و دستبند مخصوص آقایان چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره) : اشکال دارد و جایز نیست.(استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی ، 1380، پنجم، ج2، ص8، س13و14)

آیت ا... اراکی : استفاده مردان از طلا حرام است.(مسائل الواضحه، الاعلم الاسلامی، 1372، الاولی، ج1، لباس نماز گزار، ص150، م826)

طلا اگر مختص مردان باشد فروش ?ن باطل است مگر به ملاحظه ی ماده ی آن بدون محاسبه ی قیمت هیات (فقط پول ساخت آن حرام است) (استفتائات، معروف، 1373 اول، خرید و فروش ،‌ص127، س7)

آیت ا... بهجت : استعمال آن ها حرام ولی در فروش و ساختن احتیاط در ترک است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : پوشیدن طلا بر مرد حرام است و در فروش مثل انگشتر طلا که مخصوص مردان است اگر خود طلا را بفروشد بدون در نظر گرفتن کاری که روی آن انجام شده مانعی ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خوئی : فروش آن جایز و پوشیدن آن حرام است.(منظور خرید و فروش است) (استفتائات، موسسه احیاء آثار الامام خویی، 1381،اول، احکام خرید و فروش، ص252، س838)

آیت ا.. سیستانی : استفاده از آن برای مردان حرام است و پول در مقابل ساخت آن هم جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. شبیری زنجانی : پوشیدن طلا مثل آویختن طلا به سینه و انگشتری طلا به دست و بستن ساعت مچی طلا به دست و عینک طلا گذاشتن برای مرد حرام و نماز خواندن یا آن باطل است.(توضیح المسائل، دفتر معظم له، 1384، نهم،‌ ج1، ص205، م840)

طلا اگر برای استعمال مردان باشد معامله آن حرام است.(همان، ج2، معاملات حرام، ص81، م2063، مورد1)

آیت ا... صافی گلپایگانی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : خرید و فروش آنها جایز نیست و اگر بهمان صورت باشد باطل است مگر اینکه اصل طلا بدون محاسبه هیئت آن خریده شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... گلپایگانی : استعمال طلا چه سفید باشد و چه زرد و یا سرخ ، به عنوان زینت برای مردان حرام است ولی پلاتین ،‌فلز دیگری است که اشکال ندارد.(مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم،‌1380،‌اول، ج4،‌ ص93، س248)

خرید و فروش آن اشکال دارد.(توضیح المسائل،‌دار القرآن الکریم،‌1414ه.ق، هفتاد و چهارم،‌ معاملات حرام،‌ ص348، م2063، قسمت چهارم و ص350، م2076)

آیت ا... مکارم شیرازی : جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : در فرض سوال ، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... وحید خراسانی : استعمال طلا بر مردان حرام است.(منهاج الصالحین، موسسه الامام باقر العلوم، الثالثه، ج3، ص15، م34)

خرید و فروش طلا به قصد استعمال مردان حرام است.(توضیح المسائل، مدرسه باقر العلوم، 1379، ص579، معاملات باطل و حرام، ص581، م2096/ و ص579، م2083، قسمت چهارم)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 

 


      
کار ما مانند این است که جلوی یک مغازه تابلو بزرگی نسب کنیم که باعث جذب مشتری شود اما شهرداری با آن مخالف است.و اگر این تابلو را نصب نکنیم چون دیگر مغازه ها نصب می کنند ما دیگر مشتری نخواهیم داشت.حالا من اگر از روی اجبار این تابلو را خلاف قوانین شهرداری نصب کنم و باعث جذب مشتری شود و از مشتری سود دریافت کنم آیا این سود مشکل دارد یا فقط دچار گناه شده ام و سود مشکلی ندارد؟

آیت الله خامنه ایدر فرض سؤال گرچه دریافت سود در معامله‌اى که شرایط شرعى آن رعایت شده مانع ندارد ولى تخلف از مقررات جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :سود مزبور اشکالی ندارد ولی باید از تخلف از قوانین و مقررات حکومت اسلامی اجتناب نمایید   .

آیت الله وحید خراسانی : در فرض سوال سود حاصله حرام نیست .

آیت الله فاضل لنکرانی :

آیت الله سیستانی :مخالفت با قوانین اشکال دارد ولی سود شما حلال است.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2      >