سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

اگه مردی دو زن داشته باشه و از هر زن بچه داشته باشه و زن دوم را طلاق بدهد آیا بچه های که بعد از طلاق از زن اول به دنیا می اید با زن دوم محرمند ؟

آیت الله خامنه ای    : محرم مى‌باشد.

آیت الله سیستانی  :‌ محرم مى‌باشد.

آیت الله وحید خراسانی : محرم مى‌باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com /


      

محرمیت فرزند خوانده

 

*سوال :نحوه ی محرمیت دختر یا پسری که از پرورشگاه می آورند به پدر خوانده و یا مادر خوانده در صورتی که ولی او مشخص نباشد و یا ولّی او فوت کرده ،در صورتی که کودک زیر دو سال است و زنی که با شیر دادن او ایجاد محرمیت نماید ،در فامیل نباشد و یا بالای دو سال است چگونه است ؟

 

 امام خمینی(ره): راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند .(در صورتی که در منزل پدر خوانده ،فرزندی از خودشان موجود باشد .)وقبل از بلوغ ،اگر ولّی ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست .(استفتائات امام خمینی (ره)،دفتر انتشارات اسلامی ،1382،ج3،ص236،و237،س3و5وص113،س87،ص241،س14)

آیت...بهجت(ره):محرم نیستند و راهی ندارد مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...تبریزی:راهی برای محرمیت نیست مگر بعد از بلوغ از طریق نکاح راهی برای محرمیت پیداشود .والله العالم (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...خامنه ای :فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمیشود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...سیستانی: راهی ندارد .(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات)

آیت...شبیری زنجانی:فرزند پرورشگاهی اگر دختر باشد به وسیله ازدواج خود پدر خوانده و یا پدر و جدّ وپسر و نوه (پدر بی واسطه و با واسطه و پسر بی واسطه با واسطه )پدر خوانده ی او به وی محرم میشود و اگر پسر با