سفارش تبلیغ
صبا
پاسخگوی احکام
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

سوال : تراشیدن ریش با ماشین و غیر آن، مثلا تیغ چه حکمی دارد؟

آیت ا... بهجت : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

ج-احتیاط واجب،‌ باید از تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مثل تراشیدن است اجتناب شود. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

ج- چنانجه مکلف در صورت مو داشته باشد بنابر احتیاط باید چانه و اطراف آن را نتراشیده بگذارد بطوری که صدق کند ریش دارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... خامنه ای : بنابر احتیاط واجب جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : خلاف احتیاط واجب است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : تراشیدن ریش چه با تیغ چه با ماشین در صورتی که صدق ریش نکند حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

تراشیدن ریش به هر وسیله به احتیاط واجب حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : سوال: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن با ماشین ته زن چه حکمی دارد؟

احتیاط در ترک آن است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : بنابر احتیاط واجب ، جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

سوال : حکم آویختن صلیب به گردن چیست؟

آیت ا... بهجت : حرام است. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... تبریزی : مسلمان باید از اموری که شعار کفار است مانند صلیب اجتناب نماید.(استفتائات جدید، دوم، 1383، ص507، م2225)

آیت ا... خامنه ای : اگر به منظور تشبه به کفار یا تقلید از آنان و یا موجب ترتب مفاسدی دیگر باشد جایز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا.. سیستانی : جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... صافی گلپایگانی : بعلت تشبه آن به کفار جائز نیست. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... فاضل لنکرانی : جائز نیست.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... مکارم شیرازی : جائز نیست(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت ا... نوری همدانی : جائز نیست.(هزار و یک مسئله فقهی، چهارم 1383، ج1، ص326، س1094)

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

آیت الله خامنه ای: به هر حال باید از غیبت و تهمت اجتناب ورزید و وظیفه شما امر به معروف و نهى زبانى از منکر مى باشد و اگر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهى از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننماید.

آیت الله فاضل لنکرانی: اگرغیبت کردن  مسئولان سیاسی به قصد تنقیص  انها باشد حرام است و شنیدن ان نیز حرام است. اگر کسی مجبور باشد درمجلس غیبت بنشیند و نتواند نهی از منکر کند و نتواند مجلس را ترک کند؛ درصورت امکان موضوع صحبت را تغییر دهد اگر آن هم ممکن نباشد به غیبت گوش ندهد هرچند صدای غیبت کننده به گوشش می رسد و لی به آن  توجه نکند

 آیت الله مکارم شیرازی: غیبت هیچ کس جایز نیست، و غیبت آن است که عیب پنهانی و مخفی شخص، نزد کسی که از آن اطلاع ندارد بیان شود؛ امّا انتقادهای سازنده همراه ادب و احترام اشکالی ندارد و در موارد خلاف شرع امر به معروف ونهی از منکر با زبان خوش و لحن ملایم و نرم را ترک ننمائید.

آیت الله وحید خراسانی: غیبت ، و آن ذکر عیبِ مستور و پوشیده مؤمن ، در غیاب او است ، چه آن عیب را به گفتار بیان کند ، یا به رفتار بفهماند ، هرچند در اظهار عیب مؤمن قصد اهانت و هتک حیثیّت نداشته باشد ، و اگر به قصد اهانت ، عیب مؤمن را اظهار نماید ، دو گناه مرتکب شده است.

و مرتکب غیبت باید توبه کند ، و بنابر احتیاط واجب از کسى که غیبت او را کرده ، حلیّت بطلبد ، مگر آن که حلیّت طلبیدن موجب مفسده اى شود.

    و در مواردى غیبت جایز است:

1 ـ متجاهر به فسق ، یعنى کسى که آشکارا و علنى گناه مى کند ، که غیبت کردن از او در همان گناه جایز است.

2 ـ غیبت کردن مظلوم از ظالمى که بر او ظلم کرده ، نسبت به آن ظلم.

3 ـ در مورد مشورت ، که اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت کننده ، در حدّى که نصیحت محقّق شود ، جایز است.

4 ـ غیبت بدعت گذار در دین ، و کسى که موجب گمراهى مردم مى شود.

5 ـ غیبت براى اظهار فسق شاهد ، یعنى اگر کسى که شهادت مى دهد فاسق است، غیبت او به اظهار فسق او ، براى آن که به شهادت او حقّى ضایع نشود، جایز است.

6 ـ غیبت کردن از شخصى براى دفع ضرر از جان یا عرض یا مال آن شخص.

7 ـ غیبت کردن از گناهکار به قصد بازداشتن او از آن گناه ، در صورتى که به غیر آن بازداشتن او ممکن نباشد.

 تهمت زدن به مومن وغیبت مومن از گناهان کبیره است ومراد از مومن شیعه 12 امامی میباشد

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

آیا شیر دادن وظیفه شرعی زن است ؟

آیت الله خامنه ای : بر مادر واجب نیست که فرزندش را- نه مجانى و نه در مقابل اجرت- در صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در صورتى که حفظ بچه با شیر و مانند آن- با امن از ضرر بر او- ممکن باشد. چنان که در صورتى که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانى واجب نیست بلکه مى‏ تواند از مال فرزند اگر مالى داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر داراى مال باشد مطالبه اجرت کند، ولى اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر و جد اگر چه بالا بروند دستشان از مال خالى باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش یا با اجیر کردن مرضعه دیگر یا به غیر آن از راه‏ هاى حفظ بچه در صورتى که براى او ضرر نداشته باشد، و اجرت یا نفقه او بر مادرش است.

مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتى که متبرع باشد یا چیزى را طلب کند که غیر او آن را مطالبه مى‏ کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن‏که زنى هست که تبرّعاً انجام مى‏ دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند.

آیت الله مکارم شیرازی :‌ شیر دادن و کار خانه و بچه داری بر زن واجب نیست ولی معلوم است که مادران به فرزندان خود علاقه مند هستند همان علاقه ای که آنها را وادار می کند که از شیره جان خود به آنها بدهند.

آیت الله وحید خراسانی : براى شیر دادن بچّه بهتر از هرکس مادر اوست ، و سزاوار است که مادر براى شیر دادن فرزند از شوهر خود مزد نگیرد ، و خوب است که شوهر مزد بدهد ، و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد ، شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته و به دایه بدهد.

ـ   مستحبّ است دایه اى که براى طفل مى گیرند دوازده امامى و داراى عقل و عفّت و صورت نیکو باشد ، و مکروه است کم عقل ، یا بد صورت ، یا بد خلق ، یا زنا زاده باشد ، و نیز مکروه است دایه اى بگیرند که بچّه اى که دارد از زنا بدنیا آمده باشد.

ـ   احتیاط مستحبّ آن است که زنها به هر بچّه اى شیر ندهند ، زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانى شیر داده اند و بعد دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند.

ـ   سزاوار است کسانى که به واسطه شیر خوردن خویشى پیدا مى کنند ، یکدیگررا احترام نمایند ، ولى از یکدیگر ارث نمى برند ، و حقوق خویشاوندى که انسان با خویشان خود دارد براى آنان نیست.

ـ   مستحبّ است بچّه را دو سال تمام شیر بدهند.

ـ   اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین نرود ، زن مى تواند بدون اجازه شوهر بچّه دیگران را شیر دهد ، ولى جایز نیست بچّه اى را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچّه به شوهر خود حرام مى شود.

و امّا آنچه مشهور فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند که: «اگر مردى دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد ، زنش نباید آن دختررا شیر دهد ، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادر زن شوهرش مى شود و بر او حرام مى گردد» محلّ اشکال است، ولى دخترى را که شوهر عقد کرده بر او حرام مى شود، چه شیر از شوهر باشد ، و چه شیر از غیر شوهر باشد و زن مدخوله باشد.

آیت الله فاضل لنکرانی : اگر بچه غیراز شیر مادر قابل تغذیه باشد و شیر ندادن مادر ضرر مهمی بر بچه وارد نکند وظیفه زن نیست که شیر بدهد ولی اگر شیر ندادن ضرر مهمی وارد کندباید به بچه شیر بدهد لیکن می تواند از شوهرش مزد شیر دادن خود را بگیرید.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/

 


      

.1 یکى از شرایطِ وجوب عبادت، «بلوغ» است و علایم بلوغ، در زن‏ها و مردها، تحقّق یکى از سه چیز به فتواى بیشتر فقهاست(1)، و آنها عبارتند از:

* روییدن موى درشت، زیر شکم، بالاى عورت

* بیرون آمدن منى

* تمام شدنِ نه سال قمرى در دختران و پانزده سال قمرى در پسران(2)

البته بعضى از فقها دیدن خونى به صفات حیض را هم جز علایم بلوغ دختران دانسته‏اند.(3)

.2 یکى از شرایط وجوبِ برخى از عبادات، مانند نماز و روزه براى بانوان، پاک بودن از حیض و نفاس است؛ ولى پس از گذشتن آن ایام، بعضى از اعمال نیاز به قضا کردن دارد، که در بحث خودش خواهد آمد.

پى‏نوشت‏ها:

1- حضرت آیه‏الله سیستانى فرموده‏اند: نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نه سال قمرى و در پسر یکى از سه چیز است. منهاج‏الصالحین، ج‏2، کتاب الحجر، مسأله 1069.

2- تحریر الوسیله، ج 2، کتاب الحجر، مسأله 3.

3- العروه‏الوثقى، ج‏1، فى الحیض، مسأله 1.

 http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

یک کتابخانه درزیر زمین مسجد داریم که از طرف پایگاه مسجد آن را به مهد کودک اجاره دادیم اول اینکه این کار صحیح است و مشکلی شرعی نداره و بعداینکه ما پولش را صرف بسیج میکنیم چه حکمی دارد؟ 

آیت الله خامنه ای: اگر مخالف با جهت وقف نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله وحید خراسانی :زیرزمین مسجد اگر مسجد باشد این کار جایز نیست و اگر موقوفه مسجد باشد باید متولی موقوفه به همان نحوه ای که واقف وقف کرده عمل نماید.

 آیت الله فاضل لنکرانی  :اجاره دادن زیر زمین مسجد به مهد کودک  جایز نیست و زیرزمین ساختمان مسجد نیز جزء مسجد است و هر کاری که منافات با مسجد بودن بودن داشته باشد حرام است . و هم چنین اگر مسجد درامد داشته باشد باید زیر نظر متولیان مسجد برای خود مسجد مصرف شود و صرف پول مسجد در امور بسیج جایز نیست.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com  /

 


      

آیا جواب دادن به سلام کسی که کتبا به آدم سلام میکنه مثل پیامک ، ایمیل واجبه؟

آیت الله خامنه ای : احتیاط در جواب دادن است.

آیت الله مکارم شیرازی:  در صورتی که تولید مزاحمتی نکند، سلام را باید پاسخ گفت مگر اینکه ثابت شود او قصد جدی برای سلام ندارد.

آیت الله وحید خراسانی : بنابراحتیاط ، واجب است

 آیت الله سیستانی : واجب نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com

 


      

حضانت فرزند پسرودخترتاچه سنی به مادر تکلیف شده است

آیت الله خامنه ای : حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود. 

آیت الله مکارم شیرازی: مشهور در میان فقها این است که حضانت دختر تا هفت سال و پسر تا دو سال در اختیار مادر است

آیت الله وحید خراسانی: به مادر تکلیف نشده است بلکه حق او می باشد.

تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده پدر نمى تواند او را از مادرش جدا کند ، و احتیاط واجب آن است که دختررا تا هفت سال از مادرش جدا نکند.

آیت الله نوری همدانی: بنابر مشهور حضانت یعنی حفظ و پرورش نوازد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اینکه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و با دیگری شهور نکرده باشد.

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

شرکت کردن در مسابقات ورزشی که همراه اسیب زدن به طرفین است اشکال داره ؟ مثلا دردهای معمولی یا دردهای باطنی یا سرخ شدن و کبود شدن و...

آیت الله خامنه ای : گر ضرر قابل توجهی داشته و یا خوف خطر جانی در آن نباشد اشکال ندارد و در صورتی که موجب دیه محقق شود اگر فرد صدمه دیده رضایت دهد ضمانی برای دیه وجود ندارد و گرنه ضامن است.

آیت الله وحید خراسانی : آسیب رساندن به دیگری جایز نیست .

ایت الله نوری همدانی : در صورتیکه مستلزم ضرر معتنابهی باشد جائز نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      

ما میخواهیم یک مسابقه ای برگزار کنیم به طوری که از شرکت کننده گان این مسابقه مبلغی از هر نفر دریافت کنیم و با پول بدست امده مثلا دو میلیون تومان یک میلیون جایزه بدهیم به افزاد برتر و یک میلیون هم برداریم و مقداریس را به موسسه محک و موسسه حمایت از کودکان اهدا و مقداری برای خود مشکلی داره حلال یا حروم؟ البته برد و باختی در کار نیست پول را میگیرم و به صورت قرعه کشی به نفرات برتر جایزه و هدیه می دیم در ضمن بر فرض اینکه اشکال نداشته باشه می توانیم حق الزحمه ای را برای خودمون بر داریم ؟

آیت الله خامنه ای : جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه خرید بلیط یا واریز پول به هدف احتمال برنده شدن در این قرعه کشی و بردن جایزه باشد این معامله حرام است و باطل است و اگر این گناه را مرتکب شد و قرعه به نامش درآمد چنانچه موسسه مذکور دولتی یا به شرکت دولت و مردم باشد تصرف در آن جایزه حرام است و اگر موسسه کاملا خصوصی است تصرف جایز است چون صاحبان پول راضی هستند به تصرف چه معامله باطل باشد چه صحیح.

و اگر خرید بلیط یا واریز پول به قصد مجانی و شرکت کردن در یک کار خیر باشد نه به قصد جایزه بردن ، اشکالی ندارد و تصرف در جایزه حلال است.

و اگر دفع مال (خرید بلیط یا واریز پول) به عنوان قرض دادن به آن موسسه است به نحوه ای که مالیت آن پولی که داده محفوظ بماند و خود را ذی حق می داند در پس گرفتن پولش بعد از قرعه کشی ولی پول را داده به شرط این که اگر در قرعه کشی برنده شد آن موسسه به او جایزه بدهد ، در این فرض این معامله ربوی و حرام است و در این فرض گرفتن جایزه حرام است و نمی تواند در آن تصرف نماید

آیت الله سیستانی : شرکت در چنین مسابقه ی به شرط قرعه کشی جایز نیست

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/


      
   1   2   3   4   5      >